ADVANCE

RESULT PAGE

Q1. Учесталост анализе састава комуналног отпада - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q2. Број програма и/или иницијатива, платформи, организација итд. за превенцију расипања хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q3. Број комуникационих и едукативних акција/кампања годишње (нпр. број објављених чланака о бацању хране, летака послатих домаћинствима, организоване посете домаћинствима, школама, итд.) - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q4. Количина (кг) произведеног отпада хране по глави становника годишње - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q5. Количина (кг) одвојено сакупљеног отпада од хране на извору у односу на укупну количину (кг) отпада од хране прикупљену у систему управљања комуналним отпадом - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q6. Количина (кг) биоотпада прикупљеног одвојено на извору у односу на укупну количину (кг) биоотпада прикупљеног у систему управљања комуналним отпадом (у случају да не постоји одвојено сакупљање отпада од хране) - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q7. Проценат становништва обухваћеног системом одвојеног прикупљања отпада од хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q8. Проценат становништва обухваћеног системом одвојеног прикупљања биоотпада (у случају да не постоји систем одвојеног прикупљања отпада од хране) - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q9. Проценат отпада хране који одлази на депонију (у односу на укупну прикупљену количину отпада од хране) - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q10. Проценат отпада од хране који се рециклира, поново користи и обрађује (у односу на укупну прикупљену количину отпада од хране) - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)