ADVANCE

RESULT PAGE

Q1. Учесталост анализе састава отпада од хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q2. Број инсталираних канти за одвојено сакупљање - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q3. % отпада од хране у залихе хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q4. % купаца који кући носе своје остатке у врећама за псе - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q5. % остатака хране (погодан за потрошњу) који се одлаже на депонију - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q6. % остатака хране (погодно за потрошњу) која се поново користи, рециклира и третира на било који начин - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q7. % отпада хране (неприкладног за потрошњу) који се одлаже - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q8. % отпада хране (неприкладног за потрошњу) који се поново користи, рециклира и третира на било који начин - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q9. % отпада од хране прикупљеног у посебној канти - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q10. % отпадног уља за кување (укључујући уље за пржење) сакупљеног у посебну канту - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q11. % амбалажног отпада прикупљеног у посебну канту - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q12. Интерни програми обуке о бацању хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)