ADVANCE

RESULT PAGE

Gap related to Action plan-based indicators

Q1. Идентификовани су кључни актери који доприносе производњи и управљању отпадом од хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q2. Спроведено је опсежно истраживање количине и извора отпада од хране у граду/општини - GAP

You have made significant progress and are very close to achieving your target on (name of action…).

Q3. Постављена је визија и циљеви града/општине у погледу бацања хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q4. Постоје кампање подизања свести и едукације у вези са бацањем хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q5. Успостављена су партнерства са локалним предузећима, школама, добротворним установама и банкама хране, итд. за решавање проблема расипања хране. - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q6. Спроводе се мере за спречавање расипања хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q7. Спроводе се програми поновне употребе хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q8. Спроводе се мере за смањење количине отпада на изворишту - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q9. Установљено је мерење одвојено прикупљених токова отпада - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q10. Успостављено је праћење и мерење количине отпадне хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q11. Промовишу се мере локалне политике у управљању отпадом од хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q12. Промовишу се мере за подстицање иновација у управљању отпадом од хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q13. Успостављена је сарадња са суседним заједницама у циљу решавања питања расипања хране- GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q14. Спроводе се активности праћења, евалуације и размене информација у вези са расипањем хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)