ADVANCE

RESULT PAGE

Gap related to Action plan-based indicators

Q1. Идентификовани су кључни актери који доприносе производњи и управљању отпадом - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q2. Спроведено је свеобухватно истраживање о количини и узроцима расипања хране у предузећу HoReCa - GAP

You have made significant progress and are very close to achieving your target on (name of action…).

Q3. Постављени су визија, циљеви и циљеви предузећа HoReCa у вези са бацањем хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q4. Спроведене су кампање подизања свести и едукације у вези са бацањем хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q5. Успостављена су партнерства са општинама, другим локалним предузећима, школама, добротворним организацијама, банкама хране итд. у циљу сузбијања расипања хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q6. Спроведене су мере превенције расипања хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q7. Спроведени су програми опоравка хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q8. Спроведене су мере смањења извора за неизбежно расипање хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q9. Покренуто је учешће у општинским системима одвојеног прикупљања - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q10. Развијено је праћење и мерење отпада од хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q11. Промовишу се мере локалне политике у вези са бацањем хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q12. Промовишу се иновативне мере у вези са бацањем хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q13. Успостављена је сарадња са суседним HоRеCа предузећима у циљу решавања отпада од хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q14. Примењене су активности праћења, евалуације и размене информација у вези са расипањем хране - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)