ADVANCE

АЛАТ ЗА АНАЛИЗУ НЕУСКЛАЂЕНОСТИ

HORECA МАЛА ИСРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА

Доносиоци одлука у HoReCa малим/средњим преузећима
Запослени у HoReCa малим/средњим преузећима

ГРАД/ОПШТИНА

Доносиоци одлука у локалној самоуправи
Запослени у локалној самоуправи