ADVANCE

ADVANCE Partneri

Projekat ADVANCE se sastoji od 7 partnera iz 5 različitih zemalja, uključujući Grčku, Kipar, Belgiju, Hrvatsku i Srbiju.

SIGMA POSLOVNA MREŽA

(TOURNIS SIMVOULEFTIKI EE) je konsultantska firma koja pokriva osnovne poslove i jedan od naših partnera koji su potrebni u oblastima poslovne otpornosti, upravljanja, upravljanja rizicima i usklađenošću, upravljanja incidentima i krizama, upravljanja kontinuitetom poslovanja, bezbednosti informacija i upravljanja privatnošću.

SIGMA koristi globalno uspostavljene metodologije i najbolje prakse, prilagođene specifičnim poslovnim i operativnim individualnostima svakog klijenta (i projekta) i odgovaraju na većinu međunarodnih i nacionalnih standarda, propisa i zakona ili individualnih politika korisnika.

Sa sedištem u Evropskoj uniji, SIGMA isporučuje svoje usluge i rešenja visoke vrednosti korporativnim i vladinim organizacijama u Evropi, na Balkanu i na Bliskom istoku, pokrivajući sve poslovne sektore i industrije kao što su banke, telekomunikacije, tehnološke firme, farmaceutika, energetika, zdravstvo, Osiguranje, berze, lutrija, maloprodaja, veleprodaja, automobilska industrija i dr.

9 KRYSTALLI Str. 14565 Agios Stefanos , Greece | 0030 210 2526321 | info@thesigmanet.com

EUGENE GLOBAL

NA PRIMER. Eugene Global Ltd je preduzeće osnovano 2010. godine, sa vizijom da razvije i isporuči pouzdana rešenja, da pruži visokokvalitetne konsultantske usluge i obuku, pokrivajući potrebe u oblasti poslovanja, poslovanja, upravljanja i informacionih tehnologija. Kompanija je sa sedištem u Limasolu na Kipru i pruža svoje usluge i rešenja u svim vrstama organizacija bilo privatnih i/ili javnih.

Poslujemo lokalno, u regionu i na međunarodnom nivou, a tipični klijenti su kompanije i organizacije svih veličina od velikih korporacija do malih i srednjih preduzeća, na Kipru, u Evropi i na Bliskom istoku.

Eugene se stalno fokusira na vrednost, profesionalni razvoj i dobrobit svojih ljudi. Naš tim uključuje specijalizovane i sertifikovane profesionalce i stručnjake, sa dugogodišnjim iskustvom i stručnošću u svojim oblastima.

Svi naši menadžeri i viši stručnjaci imaju više od 20 godina iskustva na terenu u lokalnom i međunarodnom okruženju i koriste svoje iskustvo, meke veštine i zrelost da obezbede i izgrade vrednost za naše klijente.

5 Seychellon, 3067, Lemessos, Kipar | 00357 96 33 1006 | info@eugeneglobal.eu

NTUA

Nacionalni tehnički univerzitet u Atini (NTUA), osnovan 1836. godine, najstarija je i najprestižnija obrazovna institucija Grčke u oblasti tehnologije. NTUA zapošljava oko 400 ljudi kao akademsko osoblje, 400 naučnih asistenata i 550 administrativnog i tehničkog osoblja.

NTUA učestvuje kroz Školu rudarstva i metalurgije (SMME), tačnije, sa Laboratorijom za rudarstvo i tehnologiju zaštite životne sredine (LMET) sa Odseka za rudarstvo. LMET nudi brojne dodiplomske i postdiplomske kurseve koji se odnose, između ostalog, na upravljanje životnom sredinom, industrijski i urbani menadžment, i analizu finansijskih i isplativih troškova, itd.

LMET je bio uključen u više od 75 istraživačkih projekata finansiranih od strane privatnog i javnog sektora, zajedno sa istraživačkim programima koje finansira EK. Važan deo ovog istraživačkog rada je u oblasti upravljanja otpadom, posebno u pogledu industrijskog i opasnog otpada.

9 Iroon Politechniou str Zografou Campus 15780 Zografou, Grčka | 0030 210 7722214 | info@tminetech.metal.ntua.gr

D-Waste

D-Waste je konsultantska kompanija za životnu sredinu specijalizovana za upravljanje otpadom i rešenja za otpad od hrane. D-Vaste čini globalni tim stručnjaka, sa više od 20 godina iskustva u upravljanju otpadom.

D-Vaste je bio uključen u mnoge privatne i javne projekte u Grčkoj i inostranstvu u vezi sa upravljanjem otpadom, prevencijom rasipanja hrane i rešenjima za upravljanje, dok je takođe učestvovao u raznim inovativnim programima EU. D-Waste je radio u više od 20 zemalja, sa različitim kulturnim, ekonomskim i društvenim uslovima, pružajući potpuno prilagođene, pristupačne i visokokvalitetne usluge upravljanja otpadom za podršku svojim klijentima širom sveta.

Filozofija i pristup D-Waste je da konsalting za upravljanje otpadom učini lako dostupnim i pristupačnim za sve one kojima je to potrebno.

141B Acharnon str 10446 Atina, Grčka | 0030 2108627598 | info@d-vaste.com

Grad Zadar

Grad Zadar je jedinica lokalne samouprave, određena Zakonom o lokalnoj samoupravi i upravi i Zakonom o područjima županija, gradova i opština u Republici Hrvatskoj. Ima 200 zaposlenih i 13 administrativnih odeljenja i kancelarija. Administrativno područje Grada Zadra obuhvata Grad Zadar koji broji oko 75 000 stanovnika, četiri obližnja naselja i sedam ostrva.

Oblasti nadležnosti koje su u nadležnosti ovog lokalnog javnog organa su: uređenje gradskih četvrti i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, opštinska privreda, dečija nega, socijalna zaštita, primarna zdravstvena zaštita, obrazovanje i osnovno obrazovanje, kultura , fizička kultura i sport, zaštita potrošača, zaštita i unapređenje životne sredine, protivpožarna i civilna zaštita, saobraćaj na svom području, održavanje javnih puteva, izgradnja, energetska efikasnost, izdavanje prostorne i građevinske dokumentacije i drugi radovi u skladu sa posebnim propisima.

Grad Zadar je aktivan učesnik u oblasti transnacionalne i prekogranične saradnje sa dugom tradicijom saradnje sa brojnim stranim lokalnim samoupravama i međunarodnim organizacijama. Misija je odgovorno i efikasno vođenje javnih poslova kao i transparentan rad gradske vlasti u skladu sa interesima i potrebama njenih građana. Nadalje, Zadar je najveći grad i centar Zadarske županije, te stoga ima najveći utjecaj ne samo na svoje građane nego i na građane okolice.

Narodni trg 1, 23000 Zadar, Hrvatska | 00385 23 208 006 | eufondovi@grad-zadar.hr

Horeca Partners

Horeca Partners je komercijalna organizacija specijalizovana za podršku organizacijama u pogledu kvalifikacija kadrova u industriji turizma i rekreacije. Naši stručnjaci pomažu ovim preduzećima i javnim organima u donošenju strateških odluka u pogledu razvoja, kvalifikacije i procene znanja, veština i kompetencija njihovog osoblja.

Horeca Partners je najveća organizacija u oblasti turizma i konsaltinga u industriji odmora u regionu Antverpena.

Naši klijenti su hoteli, gradovi i opštine, pokrajine, restorani, vellness, pansioni, vinarije itd. U našem portfoliju podržavamo i: opšti i strateški menadžment, operativni i organizacioni menadžment, marketing, ljudske resurse i studije izvodljivosti. Imamo mnogo kontakata u belgijskom turističkom sektoru, u skoro svakom delu turističke industrije i na mnogim vladinim nivoima. Horeca Partners pruža usluge u obliku individualnog ili timskog koučinga, obuke u učionici, upravljanja projektima i kriznog upravljanja.

Razvili smo i vodili mnoge kurseve obuke i imamo dobru mrežu na univerzitetima i hotelskim školama u regionu Flandrije.

Horeca Partners će partnerstvu dodati znanje iz industrije i svoje iskustvo sa međunarodnim projektima i sa turističkim menadžerima / vlasnicima malih i srednjih preduzeća, povezano sa našom stručnom intenzivnim obukom.

Desguinlei 184 2018 Antverpen Belgija | 0032 (0)3 260 60 90 | info@horecapartners.be

Grad Novi Sad

Gradska uprava za zaštitu životne sredine svoje poslove i nadležnosti obavlja u skladu sa odlukama i drugim opštim aktima Skupštine grada, Gradskog veća i gradonačelnika primenom zakona i drugih propisa. Jedan od glavnih prioriteta Gradske uprave za zaštitu životne sredine je obnavljanje zelenila u našem gradu i poboljšanje kvaliteta života u Novom Sadu. Gradska uprava za zaštitu životne sredine obavlja poslove kontinuirane kontrole i sistematskog praćenja stanja životne sredine, preko ovlašćenih stručnih organizacija (kvalitet vazduha, alergeni polen u vazduhu, kvalitet vode (površinske vode), buka životne sredine).

Gradska uprava koordinira, podstiče, pomaže i učestvuje u realizaciji programa, projekata i akcija koje sprovode naučne institucije, javna komunalna i druga javna preduzeća u cilju postizanja rezultata primenjivih u kratkom roku i povećanja održivosti Grada.

Edukacija i podizanje svijesti o zaštiti životne sredine su veoma važan dio aktivnosti Gradske uprave.

Naš tim se bavi pitanjima životne sredine edukacijom svih generacija građana. Cilj je da podstaknemo ljude na odgovornost i da već danas preduzmemo akciju kako bismo sutra poboljšali stanje Grada.

Obaveza primarne separacije utvrđena je Zakonom o upravljanju otpadom i predviđena Regionalnim planom upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas za period 2019 -2028, a biće razrađen Lokalnim planom upravljanja otpadom za Grad Novi Sad, za period 2021-2030. godine.

Gradska uprava za zaštitu životne sredine prepoznala je značaj održivog razvoja i nastaviće sa aktivnostima koje naglašavaju značaj održivog razvoja i važnost njegovog sprovođenja u sve aspekte života grada.

Rumenačka 110a, 21113 Grad Novi Sad, Srbija. | 38121421109 | zivotnasredina@uprava.novisad.rs