ADVANCE

Korisni linkovi

Preporučeni kalkulatori raznih servisa za obračun otpada od hrane

Kalkulatori otpada od hrane

Сросс-Линкед Пројецтс

REFRAME--CirculaR оквир стратегије циркуларне економије за одржива мала и средња предузећа

Реф. бр. пројекта: 2020-1-EL01-KA202-078870
Програм: Erasmus+ 
Интернет презентација пројекта: https://reframe-project.eu/
Опис пројекта:
Климатске промене и уништавање животне средине представљају претњу Европи и свету. Циркуларна економија (ЦЕ) је идентификована као један од кључних приоритета који захтева пажњу и акције свих организација, без обзира на њихову величину.

Пројекат REFRAME креирао је оквир за прелаз на циркуларну економију посебно за мала и средња предузећа у грађевинарству, производњи и занатској индустрији, како би им помогао да њихов начин пословања буде прихватљивији према животној средини. Пружа запосленима и будућим запосленима у грађевинарству и производњи ЕУ МСП и микро предузећа практична знања о имплементацији ЦЕ транзиције у њиховом пословању.

ReS-Food-Reducing смањење отпада од хране и спасавање вишка залиха хране

Реф. бр. пројекта: 2022-1-RS01-KA220-VET-000088446
Програм: Erasmus+ 
Интернет презентација пројекта: http://www.res-food.eu/
Опис пројекта:
Сваке године у ЕУ, од примарне производње до потрошача, генерише се око 88 милиона тона отпада од хране, са негативним економским, социјалним и еколошким утицајима. Смањење губитака хране (било упаковане или сирове) позитивно се одражава на побољшање ефикасности ресурса, одрживост производње хране, смањење емисија гасова и на здравље европске, па и светске популације. Општи циљеви Рес-Фоод пројекта су да обезбеди обуку и свест свим актерима који су ангажовани од производње хране до потрошње хране како би стекли потребне вештине за процену губитка хране и осмишљавање мера превенције губитка хране и повезивања компанија из целог ланца снабдевања које потенцијално генеришу губитак хране са хуманитарним организацијама.

Омогућавање малим и средњим предузећима у ХоРеЦа сектору за ефикасно усвајање знања и алата вештачке интелигенције

Реф. бр. пројекта: 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399
Програм: Erasmus+ 
Интернет презентација пројекта: https://ai.horecaccess.eu
Опис пројекта:
ХоРеЦа (хотелски, ресторански, угоститељски) сектор је један од најбрже растућих сектора у Европи.

ХоРеЦа предузећа треба да постану „технолошки писмени“ да би аутоматизовали неке процесе; Извуците знање – и претворите га у одлуке које се могу применити.

Потребна је обука о различитим димензијама вештачке интелегенције и о томе како се оне могу применити у ХоРеЦа сектору за решавање стварних проблема. Ми се овим не фокусирамо на формалну обуку са академским тоном, већ ћемо уместо тога понудити обуку на језику који је лако разумљив, скривајући сву непотребну сложеност, а истовремено чувајући аспекте објашњивости који су од виталног значаја за сваког доносиоца одлука да би се изградло поверење у подршку система одлучивања.

FOODRUS - Циркуларна решења за отпорне системе хране

Реф. бр. пројекта: 101000617 — FOODRUS
Програм: Erasmus+ 
Интернет презентација пројекта: https://www.foodrus.eu/
Опис пројекта:
FOODRUS ради на решавању расипања хране и губитака стварањем отпорних система хране у девет европских региона. Да би се ово постигло, пројекат ће тестирати 23 кружна решења кроз различите облике колаборативне иновације, укључујући: технолошка (блокчејн решења за управљање губицима и отпадом хране), социјална (образовни материјали и научне активности грађана за промовисање навика одрживе потрошње), организациона (последња миље мреже за подстицање локалне потрошње и донација), и фискалне (нове ‘Плати колико бацаш’ шеме).

Ова иновативна решења ће оснажити и ангажовати све актере у локалним системима хране, од фармера до крајњих потрошача и сваког између њих, да изграде савез са више актера како би се ухватили у коштац са изазовом губитка и расипања хране.

SMEnergy

Реф. бр. пројекта: 2021-1-EL01-KA220-VET-000033118
Програм: Erasmus+ 
Интернет презентација пројекта: https://www.smenergy-project.eu/
Опис пројекта:
SMEnergy циља на власнике/менаџере/особље малих и средњих предузећа и/или њихове одговорне/доносиоце одлука за управљање изворима енергије и/или менаџере за животну средину.

Едукација „Z” генерације европских грађана о нултој стопи отпада од хране - ZeeWaste4EU

Реф. бр. пројекта: 2021-1-HR01-KA220-HED-000023012
Програм: Erasmus+ 
Интернет презентација пројекта: https://zeewaste4.eu/
Опис пројекта:
Циљ пројекта ZeeWaste4EU је подстицање и стварање свести код младих и шире јавности о важности превенције и смањења бацања хране. Досадашња истраживања су показала да су млади до 24 године једни од највећих произвођача отпада од хране. Из тог разлога потребно је предвидети и утицати на понашање младих које доводи до повећаног стварања отпада од хране, али и комуналног отпада уопштено. Стога је главни циљ овог пројекта утврдити тачну количину отпада хране коју производи млади Европљани, анализирати разлоге бацања хране у Хрватској, Естонији, Румунији, Италији и Србији те израдити дигитални едукативни материјал у сврху промене њиховог понашања према храни и отпаду од хране.