ADVANCE

Uncategorized

Multiplier Event 26/02/2024 Horeca Partners, Belgija

Horeca Partners je 26. februara organizovao Multiplier Event za zainteresovanu publiku u restoranu Jerom, Antwerp, kako bi predstavio rezultate projekta ADVANCE. Prisutni su bili horeca profesionalci, vlasnici preduzeća i predstavnici obe VET organizacije kao što su Horeca Forma i sektorska federacija Horeca Vlaanderen. Uz pomoć nekih veoma upečatljivih brojki i statističkih podataka, Steve Van Uytbergen i Filip Nicasi iz Horeca Partners prvi su demonstrirali veličinu svetskog problema bacanja hrane, kao i njegove ekološke, društvene i finansijske posledice. Nakon toga, učesnici su vođeni kroz veliki broj korisnih saveta u cilju prevencije, smanjenja i suočavanja sa rasipanjem hrane u horeca MSP i domaćinstvima. Konačno, velika pažnja je posvećena predstavljanju ciljeva i ishoda projekta ADVANCE, sa posebnim naglaskom na rezultate koji su razvijeni tokom projekta i koji se mogu naći na ADVANCE Online Platformi: osnovna procena o upravljanju otpadom, analizama nedostataka i alatima za procenu znanja, mapama puta i kursu obuke. Nakon prezentacije, bilo je dovoljno prostora za dalju diskusiju i umrežavanje uz ukusnu večeru.

Multiplier Event 26/02/2024 Horeca Partners, Belgija Read More »

Multiplikacijski događaj projekta ADVANCE održan u Zadru, Hrvatska

U ponedeljak, 19. februara 2024. Multiplikacioni događaj projekta ADVANCE – Unapređenje opštine

U zadarskoj Providurskoj palati održana je kružna ekonomija.

Cilj konferencije je bio da se predstave ciljevi i rezultati projekta, da se ukaže na problem rasipanja hrane i informiše o prevenciji i održivom upravljanju otpadom hrane.

Žana Klarić, načelnica Sektora za zaštitu životne sredine Grada Zadra i članica projektnog tima ADVANCE, predstavila je projekat i njegov konačni rezultat: ADVANCE platformu.

Poseban akcenat je stavljen na „Alat za analizu jaza“, kao deo ADVANCE platforme koja je razvijena za dve glavne ciljne grupe: gradove/opštine i HoReCa sektor.

Poseban akcenat stavljen je i na Mape puta, pojedinačno za svaku ciljnu grupu, koje metodologijom korak po korak usmeravaju lokalnu administraciju ili HoReCa ka ostvarenju ciljeva u pogledu prevencije i smanjenja rasipanja hrane.

Nakon prezentacije projekta ADVANCE, prof. Aleksandra Anić Vučinić održala je edukaciju o upravljanju otpadom od hrane, s posebnim osvrtom na trenutno stanje upravljanja otpadom u Republici Hrvatskoj i Zadarskoj županiji i uticaj turizma na proizvodnju otpada od hrane. Takođe je ukazala na značaj edukacije i podizanja svesti za postizanje ciljeva propisanih zakonima.

Događaju je prisustvovao veliki broj učesnika, uključujući zaposlene u lokalnim/regionalnim vlastima, HORECA-i, univerzitetu, srednjim školama, kompanijama za upravljanje otpadom, nevladinim organizacijama, medijima i vlasnicima malih zakupnina.

Multiplikacijski događaj projekta ADVANCE održan u Zadru, Hrvatska Read More »

Saopštenje za štampu događaja ADVANCE, četvrtak, 15. februar 2024

Događaj za širenje rezultata ADVANCE („Unapređenje opštinske kružne ekonomije“) pod nazivom „Smanjenje proizvodnje otpada od hrane u opštinama i malim i srednjim preduzećima HORECA“ održan je sa velikim uspehom u četvrtak, 15. februara 2024. godine, na gostoprimljivom mestu Kulturni centar „Theodoros Angelopoulos“ opštine Moschato-Tavros. Događaj, kome je prisustvovalo više od 60 ljudi, pozdravili su gospodin Andreas Efthymiou, gradonačelnik Moschato-Tavros i gospođa Ioanna Athanasatou, delegirani savetnik opštine Halandri za pitanja predškolskog obrazovanja.

U glavnom delu događaja, govore je otvorio gospodin Antonis Mavropoulos, osnivač i izvršni direktor D-Waste i član Međunarodnog savetodavnog komiteta UNEP-a Međunarodnog centra za ekološke tehnologije, koji je analizirao globalne gubitke hrane duž snabdevanja lanca hranom i naglasio hitnu potrebu za redizajniranjem ovog lanca ne samo da bi se rešio problem bacanja hrane, već, pre svega, da bi se zadovoljili globalni prehrambeni zahtevi u okviru ekoloških granica naše planete.

Zatim je gospođa Nasia Barka, šef Jedinice za prevenciju gubitaka i generisanje otpada od hrane opštine Halandri, analizirala različite aktivnosti opštine u ovoj oblasti i predstavila rezultate srodnih istraživačkih projekata u koje je opština uključena, u okviru naučnog uputstva gospodina Gerasimos Lymperatos, profesora Fakulteta hemijskog inženjerstva NTUA.

Nakon toga, gospođa Dia Chorafa, menadžer projekta u organizaciji „BOROUME“, osvrnula se na sveobuhvatnu strategiju koju „BOROUME“ sledi da spreči rasipanje hrane duž lanca vrednosti kroz svoje programe kao što su „Spašavanje i snabdevanje hranom“, „BOROUME kod pijaca” i „Ne baca se porcija hrane”, kao i njihove akcije na podizanju svesti učenika i javnosti o fenomenu bacanja hrane.

Direkciju je preuzeo gospodin Vangelis Terzis, naučni službenik D-WASTE, koji je postavio okvir saradnje između opština i HoReCa MSP preduzeća na osnovu zakonskih obaveza, posebnosti grčkog konteksta, neophodnih promena u svakodnevnoj praksi upravljanja restoranima i imperativnu finansijsku podršku malim preduzećima u HORECA sektoru kako bi mogli da integrišu principe cirkularne ekonomije.

Završavajući prezentacije, g-din Dimitris Damigos, profesor Rudarsko-metalurške škole NTUA koordinator projekta ADVANCE, izneo je metodologiju i rezultate projekta u pravcu negovanja strateške koalicije za obrazovanje, obuku i podizanje svesti između opština i HORECA MSP, tako da obe strane mogu nesmetano i efikasno da ispune ambiciozne ciljeve u pogledu rasipanja hrane.

Događaj je završen zanimljivim intervencijama prisutnih predstavnika opština i HORECA preduzeća o izazovima sa kojima se suočavaju i fragmentiranim ali vrednim inicijativama koje su preduzete na smanjenju bacanja hrane.

Saopštenje za štampu događaja ADVANCE, četvrtak, 15. februar 2024 Read More »

Aktivnosti diseminacije na Jadranskom kulinarskom sajmu

Dana 1. februara 2024. godine predstavnici Grada Zadra, u okviru projekta ADVANCE (program Erasmus+), posetili su Jadranski kulinarski sajam koji se održao u Zadru, Hrvatska. Izlagačima na sajmu podeljeni su flajeri o prevenciji rasipanja hrane i smanjenju rasipanja hrane: HoReCa MSP i drugim preduzećima koja proizvode otpad od hrane. Takođe, su upućeni na internet platformu „ADVANCE foodvaste“ https://vvv.advance-foodvaste.eu/ koja sadrži edukativni alat o održivom upravljanju otpadom hrane u HoReCa malim i srednjim preduzećima i opštinama.

Cilj ove aktivnosti je bio da se učesnicima sajma ukaže na problem rasipanja hrane, da se podigne svest o ovoj problematici i edukuje HoReCa MSP o aktivnostima koje svako od njih može da preduzme kako bi smanjio rasipanje hrane.

Aktivnosti diseminacije na Jadranskom kulinarskom sajmu Read More »

5. Transnacionalni sastanak u Zadru, Hrvatska

Grad Zadar je 29. i 30. januara bio domaćin 5. transnacionalnog sastanka partnera EU projekta „ADVANCE – Unapređenje komunalne cirkularne ekonomije“.

Pored partnera koji su bili domaćini, sastanku su prisustvovali i predstavnici drugih partnera: NTUA (Nacionalni tehnički univerzitet u Atini), D-Waste LTD i SIGMA Business Network iz Grčke, Eugene Global LTD sa Kipra, Horeca Partners iz Belgije i Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada (Srbija), koji nisu bili u mogućnosti da putuju u Zadar i učestvovali su na sastanku onlajn.

Na sastanku je razgovarano o do sada sprovedenim aktivnostima, sa posebnim akcentom na rezultate testiranja razvijenih materijala i alata (Gap Analisis Tool, Roadmaps, ADVANCE Course – Alat za analizu jaza, mape puta, NAPREDNI kurs).

Pored toga, na sastanku se razgovaralo o daljim mogućnostima za unapređenje ADVANCE platforme, prošlim i budućim edukativnim i informativnim aktivnostima i smernicama za pripremu završnog izveštaja.

Ovaj sastanak je bio poslednji transnacionalni sastanak partnera tokom dvogodišnjeg trajanja projekta.

5. Transnacionalni sastanak u Zadru, Hrvatska Read More »

Grad Zadar je učestvovao na sajmu horeca u Zadru – Hrvatska

U okviru projekta ADVANCE, Grad Zadar u saradnji sa svojim javnim preduzećem za upavljenje otpadom Čistoća d.o.o. učestvovao je na sajmu HoReCa koji se održao od 20. do 22. oktobra 2023. u Zadru, Hrvatska.

Cilj učešća je bio da se HoReCa sektoru ukaže na problem rasipanja hrane i edukuje kako da spreče i smanje količinu rasipanja hrane.

Predstavnici Grada Zadra predstavili su projekt ADVANCE i najavili online platformu “ADVANCE foodwaste” koja će uskoro biti postavljena na veb stranicu projekta kao alat koji će pomoći ciljnim grupama da procene svoje ukupne kompetencije, sposobnosti i veštine o cirkularnoj ekonomiji i rasipanju hrane i procesu upravljanja otpadom.

Grad Zadar je tokom sajma delio flajere s praktičnim savetima kako sprečiti rasipanje hrane u svim fazama poslovnih procesa: od nabavke i skladištenja do pripreme i posluživanja hrane. Pored toga, tokom sajma održana je prezentacija sa posebnim osvrtom na kompostiranje. HoReCa sektor je takođe informirasan o platformi “E-donacija” koju je postavilo Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske i kreirano u svrhu povezivanja donatora i posrednika hrane u lancu doniranja hrane.

Grad Zadar je učestvovao na sajmu horeca u Zadru – Hrvatska Read More »

Projekat ADVANCE na zadarskom božićnom sajmu

Božić je vreme kada se pripremaju i konzumiraju velike količine hrane, a samim tim nastaje i velika količina otpada od hrane.

Zbog toga je zadarski božićni sajam bio prilika da se ukaže na problem bacanja hrane i podigne svijest među HORECA malim i srednjim preduzećima koji imaju važnu ulogu u proizvodnji otpada od hrane.

U sklopu projekta ADVANCE (Erasmus+), predstavnici Grada Zadra podelili su flajere HORECA SME na zadarskoj božićnoj pijaci, s praktičnim savetima kako smanjiti količinu otpada od hrane u svim fazama poslovnih procesa: od nabavke i skladištenja do priprema i serviranje hrane. Takođe, HORECA MSP su upućena na internet platformu „ADVANCE foodwaste“ https://www.advance-foodvaste.eu/ , koja sadrži alat za edukaciju o održivom upravljanju otpadom od hrane.

Projekat ADVANCE na zadarskom božićnom sajmu Read More »

Aktivnosti u zimskom parku Višnjik

Klizanje i klizanje na ledu privukli su brojne posetitelje u zimski park zadarskog Sportskog centra Višnjik. Budući da uz uzbudljive zimske radosti sledi osveženje uz tople napitke i gastronomske užitke poslužene na okolnim štandovima božićnih sajmova, Grad Zadar je prepoznao priliku da ukaže na problem rasipanja hrane i podigne svest među HORECA malim i srednjim poduzećima.

Stoga su predstavnici Grada Zadra delili flajere s praktičnim savetima kako smanjiti količinu otpada od hrane u svim fazama poslovnih procesa: od nabave i skladištenja do pripreme i posluživanja hrane. Takođe, ugostitelji su upućeni na internet platformu „ADVANCE foodvaste“ https://vvv.advance-foodwaste.eu/ koja sadrži edukativni alat o održivom upravljanju otpadom od hrane.

Aktivnosti u zimskom parku Višnjik Read More »

Uloga obuke osoblja HoReCa u smanjenju bacanja hrane

Prema najnovijim podacima Eurostata (2023), restorani i prehrambene usluge proizveli su 2021. oko 9% otpada od hrane na nivou EU-27 (12 kg po stanovniku godišnje). Istraživanje u Velikoj Britaniji procenjuje da je godišnji trošak otpada od hrane u restoranima u zemlji 682 miliona funti, ili oko 5.500 funti po restoranu u proseku, dok ReFED procenjuje da u procentima cena otpada od hrane u SAD prelazi 4% prosečne prodaje restorana.

Efikasno upravljanje otpadom od hrane prvenstveno zavisi od prevencije. Ovo zahteva sveobuhvatnu reviziju i strožiju kontrolu celokupnog procesa nabavke, pripreme i serviranja hrane. Konkretno, sledeće mere su imperativne:

  • Upravljanje prinosom, maksimiziranje proizvodnje dobijene od sirovina.
  • Upravljanje zalihama, obezbeđivanje pravilnog protoka sirovina u i iz kuhinje kako bi se sprečilo kvarenje hrane.
  • Upravljanje otpadom, odnosno minimiziranje otpada kad god je to moguće i kompostiranje ili drugi oblik reciklaže pre odlaganja na deponijama.

Implementacija ovih procesa omogućava preduzećima u HoReCa sektoru da minimiziraju rasipanje hrane i smanje povezane finansijske troškove. Primena metoda „lean management“ rezultiraće pojednostavljenim, prilagodljivim i fleksibilnim procesom. Na primer, korišćenje lean management u pripremi obroka ima potencijal da optimizuje različite aspekte, uključujući izbor sastojaka, veličinu menija, veličinu porcije i stvaranje ostataka od strane kupaca.

Prema istraživanju WWF-a i Američkog udruženja za hotele i smeštaj iz 2017. godine, poslovno osoblje igra ključnu ulogu u uspehu programa smanjenja rasipanja hrane. U stvari, preko 90% kuhinjskog osoblja je reklo da želi da pomogne u sprečavanju rasipanja hrane, ali im je potrebno uputstvo koje bi, na primer, moglo doći u obliku dnevnih sastanaka i diskusija između članova osoblja i, pre svega, kroz uspostavljanje programa obuke.

Rešavajući ovu potrebu, ADVANCE je razvio prilagođen program obuke za osoblje HoReCa sektora. Program pokriva opšte aspekte problema rasipanja hrane, kao što su definicije, veličina problema, relevantno zakonodavstvo, itd. Takođe se bavi specifičnim aspektima rasipanja hrane u sektoru, kao što su otpad pre i tokom pripreme hrane, otpad posle pravljenja hrane koja se servira kupcima, koristi i prepreke za smanjenje rasipanja hrane, smernice za praćenje i merenje problema i mere i prakse za smanjenje rasipanja hrane koje se može izbeći i ne izbeći. Materijal za obuku će biti dostupan u veb okruženju prilagođenom korisniku, sa dodatnim izvorima informacija i pitanjima/problemima za samoocenjivanje.

Beta verziju možete proveriti ovde: https://vvv.advance-foodvaste.eu/indek.php/pr4-advance-course/?shovtask=0

Uloga obuke osoblja HoReCa u smanjenju bacanja hrane Read More »

Koliko se hrane baca i zašto od strane domaćinstava i HoReCa preduzeća?

Koliki procenat hrane bacaju domaćinstva i preduzeća u HoReCa sektoru i koji su razlozi za to? Istraživanje, koje je sadržalo onlajn upitnik i lične intervjue, sprovedeno je u odabranim evropskim zemljama (Grčka, Srbija i Hrvatska za domaćinstva i Grčka, Kipar i Belgija za HoReCa preduzeća) u okviru ADVANCE Erasmus+ projekta. Cilj je bio da se pruži uvid u ovo pitanje.

Prema anketi domaćinstava, koja je prikupila otprilike 150 odgovora, povrće se pojavljuje kao najpodložnije otpadu, a zatim sledi voće, skrobna hrana (npr. krompir, hleb, pirinač, itd.) i slatkiši/dezerti. Više od polovine hrane se odbacuje nakon kuvanja, otprilike 30% se baca pre kuvanja, a ostatak tokom pripreme hrane. Postoje evidentne indicije da neadekvatno planiranje pripreme obroka dovodi do toga da domaćinstva zanemaruju gotova jela koja se čuvaju u frižideru. Shodno tome, značajan deo ostataka hrane (preko 35%), koji je još uvek pogodan za potrošnju, završava u kanti za otpatke. Upravljanje neizbežnim otpadom od hrane odražava obrasce koji se vide kod ostataka hrane. Većina domaćinstava ne odvaja otpad od hrane od drugog otpada zbog nepostojanja organizovanog upravljanja otpadom u njihovoj opštini.

Iako postoje varijacije između tri ispitane zemlje, očigledno je da je bacanje hrane u fazi potrošnje direktno povezano sa ponašanjem potrošača pri kupovini.

Slika 1. Razlozi zašto se hrana rasipa (u vezi sa tri vrste hrane koje se najviše rasipaju)

 

Što se tiče HORECA istraživanja, prikupljeno je oko 130 upitnika za procenu pejzaža. Generisanje otpada od hrane u industriji zavisi od količine kupljene hrane, što znači da veća količina kupljene hrane korelira sa većom količinom otpada. Meso zauzima vodeću poziciju u otpadu od hrane, a zatim sledi povrće i skrobna hrana. Skoro polovina otpada od hrane nastaje tokom konzumiranja, 25% tokom pripreme hrane, a još 25% tokom čuvanja hrane. Otpad od hrane koji se smatra neprikladnim za potrošnju se obično odbacuje, što čini oko 75% takvog otpada.

Što se tiče praksi upravljanja otpadom od hrane, oko 45% preduzeća je prijavilo da je doniralo deo u dobrotvorne svrhe, 9% kompostiranje, 7% angažovanje spoljnih saradnika i 16% usvajanje alternativnih praksi. Zabrinjavajuće je da više od polovine preduzeća odlaže deo ili sve svoje ostatke hrane, a samo trećina navodi da često ili veoma često daju kupcima kese za pse za odnošenje ostataka hrane kući. Otprilike jedno od tri preduzeća tvrdi da ima sistem odvojenog prikupljanja organskog/bio-otpada, ali postoje značajne varijacije među tri zemlje. Posebno, nedostatak raspoloživog prostora identifikovan je kao glavna prepreka implementaciji sistema odvojenog prikupljanja.

Pozitivno je to što preduzeća veruju da se bacanje hrane u industriji smanjilo u odnosu na pre jednu deceniju, pripisujući ovaj pad povećanom iskustvu u upravljanju hranom, povećanom pažnjom na razmatranje troškova i rastućom ekološkom svešću. Primarni motivi industrijskih kompanija da smanje rasipanje hrane su prvenstveno ekološki i finansijski, sa manjim naglaskom na zakonske zahteve. Na kraju, učesnici su istakli da je najpoželjnija mera za suzbijanje rasipanja hrane edukacija radnika u sektoru.

Slika 2. Procenat hrane za koju se veruje da je bačena tokom konzumiranja, pripreme i čuvanja

 

Detaljnije informacije o istraživanju dostupne su na veb stranici projekta (https://vvv.advance-foodvaste.eu/vp-content/uploads/2023/03/T1_2_Implementation-of-surveis_all_final.pdf).

Koliko se hrane baca i zašto od strane domaćinstava i HoReCa preduzeća? Read More »