Published април 16, 2024

Događaj za širenje rezultata ADVANCE („Unapređenje opštinske kružne ekonomije“) pod nazivom „Smanjenje proizvodnje otpada od hrane u opštinama i malim i srednjim preduzećima HORECA“ održan je sa velikim uspehom u četvrtak, 15. februara 2024. godine, na gostoprimljivom mestu Kulturni centar „Theodoros Angelopoulos“ opštine Moschato-Tavros. Događaj, kome je prisustvovalo više od 60 ljudi, pozdravili su gospodin Andreas Efthymiou, gradonačelnik Moschato-Tavros i gospođa Ioanna Athanasatou, delegirani savetnik opštine Halandri za pitanja predškolskog obrazovanja.

U glavnom delu događaja, govore je otvorio gospodin Antonis Mavropoulos, osnivač i izvršni direktor D-Waste i član Međunarodnog savetodavnog komiteta UNEP-a Međunarodnog centra za ekološke tehnologije, koji je analizirao globalne gubitke hrane duž snabdevanja lanca hranom i naglasio hitnu potrebu za redizajniranjem ovog lanca ne samo da bi se rešio problem bacanja hrane, već, pre svega, da bi se zadovoljili globalni prehrambeni zahtevi u okviru ekoloških granica naše planete.

Zatim je gospođa Nasia Barka, šef Jedinice za prevenciju gubitaka i generisanje otpada od hrane opštine Halandri, analizirala različite aktivnosti opštine u ovoj oblasti i predstavila rezultate srodnih istraživačkih projekata u koje je opština uključena, u okviru naučnog uputstva gospodina Gerasimos Lymperatos, profesora Fakulteta hemijskog inženjerstva NTUA.

Nakon toga, gospođa Dia Chorafa, menadžer projekta u organizaciji „BOROUME“, osvrnula se na sveobuhvatnu strategiju koju „BOROUME“ sledi da spreči rasipanje hrane duž lanca vrednosti kroz svoje programe kao što su „Spašavanje i snabdevanje hranom“, „BOROUME kod pijaca” i „Ne baca se porcija hrane”, kao i njihove akcije na podizanju svesti učenika i javnosti o fenomenu bacanja hrane.

Direkciju je preuzeo gospodin Vangelis Terzis, naučni službenik D-WASTE, koji je postavio okvir saradnje između opština i HoReCa MSP preduzeća na osnovu zakonskih obaveza, posebnosti grčkog konteksta, neophodnih promena u svakodnevnoj praksi upravljanja restoranima i imperativnu finansijsku podršku malim preduzećima u HORECA sektoru kako bi mogli da integrišu principe cirkularne ekonomije.

Završavajući prezentacije, g-din Dimitris Damigos, profesor Rudarsko-metalurške škole NTUA koordinator projekta ADVANCE, izneo je metodologiju i rezultate projekta u pravcu negovanja strateške koalicije za obrazovanje, obuku i podizanje svesti između opština i HORECA MSP, tako da obe strane mogu nesmetano i efikasno da ispune ambiciozne ciljeve u pogledu rasipanja hrane.

Događaj je završen zanimljivim intervencijama prisutnih predstavnika opština i HORECA preduzeća o izazovima sa kojima se suočavaju i fragmentiranim ali vrednim inicijativama koje su preduzete na smanjenju bacanja hrane.