Published април 16, 2024

U ponedeljak, 19. februara 2024. Multiplikacioni događaj projekta ADVANCE – Unapređenje opštine

U zadarskoj Providurskoj palati održana je kružna ekonomija.

Cilj konferencije je bio da se predstave ciljevi i rezultati projekta, da se ukaže na problem rasipanja hrane i informiše o prevenciji i održivom upravljanju otpadom hrane.

Žana Klarić, načelnica Sektora za zaštitu životne sredine Grada Zadra i članica projektnog tima ADVANCE, predstavila je projekat i njegov konačni rezultat: ADVANCE platformu.

Poseban akcenat je stavljen na „Alat za analizu jaza“, kao deo ADVANCE platforme koja je razvijena za dve glavne ciljne grupe: gradove/opštine i HoReCa sektor.

Poseban akcenat stavljen je i na Mape puta, pojedinačno za svaku ciljnu grupu, koje metodologijom korak po korak usmeravaju lokalnu administraciju ili HoReCa ka ostvarenju ciljeva u pogledu prevencije i smanjenja rasipanja hrane.

Nakon prezentacije projekta ADVANCE, prof. Aleksandra Anić Vučinić održala je edukaciju o upravljanju otpadom od hrane, s posebnim osvrtom na trenutno stanje upravljanja otpadom u Republici Hrvatskoj i Zadarskoj županiji i uticaj turizma na proizvodnju otpada od hrane. Takođe je ukazala na značaj edukacije i podizanja svesti za postizanje ciljeva propisanih zakonima.

Događaju je prisustvovao veliki broj učesnika, uključujući zaposlene u lokalnim/regionalnim vlastima, HORECA-i, univerzitetu, srednjim školama, kompanijama za upravljanje otpadom, nevladinim organizacijama, medijima i vlasnicima malih zakupnina.