Published април 16, 2024

Horeca Partners je 26. februara organizovao Multiplier Event za zainteresovanu publiku u restoranu Jerom, Antwerp, kako bi predstavio rezultate projekta ADVANCE. Prisutni su bili horeca profesionalci, vlasnici preduzeća i predstavnici obe VET organizacije kao što su Horeca Forma i sektorska federacija Horeca Vlaanderen. Uz pomoć nekih veoma upečatljivih brojki i statističkih podataka, Steve Van Uytbergen i Filip Nicasi iz Horeca Partners prvi su demonstrirali veličinu svetskog problema bacanja hrane, kao i njegove ekološke, društvene i finansijske posledice. Nakon toga, učesnici su vođeni kroz veliki broj korisnih saveta u cilju prevencije, smanjenja i suočavanja sa rasipanjem hrane u horeca MSP i domaćinstvima. Konačno, velika pažnja je posvećena predstavljanju ciljeva i ishoda projekta ADVANCE, sa posebnim naglaskom na rezultate koji su razvijeni tokom projekta i koji se mogu naći na ADVANCE Online Platformi: osnovna procena o upravljanju otpadom, analizama nedostataka i alatima za procenu znanja, mapama puta i kursu obuke. Nakon prezentacije, bilo je dovoljno prostora za dalju diskusiju i umrežavanje uz ukusnu večeru.