Published април 16, 2024

U okviru projekta ADVANCE, Grad Zadar u saradnji sa svojim javnim preduzećem za upavljenje otpadom Čistoća d.o.o. učestvovao je na sajmu HoReCa koji se održao od 20. do 22. oktobra 2023. u Zadru, Hrvatska.

Cilj učešća je bio da se HoReCa sektoru ukaže na problem rasipanja hrane i edukuje kako da spreče i smanje količinu rasipanja hrane.

Predstavnici Grada Zadra predstavili su projekt ADVANCE i najavili online platformu “ADVANCE foodwaste” koja će uskoro biti postavljena na veb stranicu projekta kao alat koji će pomoći ciljnim grupama da procene svoje ukupne kompetencije, sposobnosti i veštine o cirkularnoj ekonomiji i rasipanju hrane i procesu upravljanja otpadom.

Grad Zadar je tokom sajma delio flajere s praktičnim savetima kako sprečiti rasipanje hrane u svim fazama poslovnih procesa: od nabavke i skladištenja do pripreme i posluživanja hrane. Pored toga, tokom sajma održana je prezentacija sa posebnim osvrtom na kompostiranje. HoReCa sektor je takođe informirasan o platformi “E-donacija” koju je postavilo Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske i kreirano u svrhu povezivanja donatora i posrednika hrane u lancu doniranja hrane.