ADVANCE

RESULT PAGE

Q1. Frequentie van analyse van de samenstelling van gemeentelijk afval - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q2. Aantal preventieprogramma's voor voedselverspilling en/of initiatieven, platforms, organisaties, enz. - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q3. Aantal communicatie- en educatieve acties /campagnes per jaar (bijv. aantal gepubliceerde artikelen over voedselverspilling, folders die naar huishoudens worden gestuurd, bezoeken aan huishoudens, scholen, enz.) - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q4. kg voedselafval per hoofd van de bevolking per jaar - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q5. kg gescheiden ingezameld voedselafval aan de bron t.o.v. totale kg ingezameld voedselafval door het MSW-beheersysteem - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q6. kg aan de bron gescheiden ingezameld bioafval t.o.v. totale kg door het MSW-beheersysteem ingezameld bioafval (als er geen gescheiden inzameling voor voedselafval is) - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q7. % van de bevolking dat onder een systeem voor gescheiden inzameling van voedselafval valt - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q8. % van de bevolking dat onder een afzonderlijk inzamelingssysteem voor bioafval valt (indien er geen afzonderlijke inzameling voor voedselafval bestaat) - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q9. % voedselafval dat wordt gestort (ten opzichte van de totale hoeveelheid ingezameld voedselafval) - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q10. % voedselafval dat wordt gerecycled, hergebruikt en verwerkt (ten opzichte van de totale hoeveelheid ingezameld voedselafval) - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)