ADVANCE

RESULT PAGE

Gap related to Action plan-based indicators

Q1. De belangrijkste stakeholders die bijdragen aan afvalproductie en -beheer zijn geïdentificeerd - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q2. Een uitgebreid onderzoek naar de hoeveelheid en oorzaken van voedselverspilling (FW) - GAP

You have made significant progress and are very close to achieving your target on (name of action…).

Q3. De visie, doelen en doelstellingen van de gemeente met betrekking tot voedselverspilling zijn vastgesteld - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q4. Er zijn bewustmakings- en voorlichtingscampagnes over voedselverspilling gevoerd - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q5. Er zijn partnerschappen aangegaan met lokale bedrijven, scholen, liefdadigheidsorganisaties, voedselbanken enz. om voedselverspilling tegen te gaan. - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q6. Maatregelen ter voorkoming van voedselverspilling zijn geïmplementeerd - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q7. Er zijn maatregelen ter voorkoming van voedselafval geïmplementeerd - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q8. Systemen met bronreductiemaatregelen zijn geïmplementeerd - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q9. Er is een gescheiden inzamelmeting ontwikkeld - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q10. Het bijhouden en meten van voedselverspilling is ontwikkeld - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q11. Lokale beleidsmaatregelen met betrekking tot voedselverspilling worden bevorderd - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q12. Innovatiemaatregelen met betrekking tot voedselverspilling worden bevorderd - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q13. Er zijn samenwerkingsverbanden met naburige gemeenschappen opgezet om voedselverspilling tegen te gaan - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q14. Monitoring, evaluatie en uitwisseling van informatie acties met betrekking tot voedselverspilling zijn toegepast - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)