ADVANCE

RESULT PAGE

Gap related to Action plan-based indicators

Q1. De belangrijkste stakeholders die bijdragen aan afvalproductie en -beheer zijn geïdentificeerd - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q2. Er is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de hoeveelheid en de oorzaken van voedselverspilling in de Horecaonderneming - GAP

You have made significant progress and are very close to achieving your target on (name of action…).

Q3. De visie, doelen en doelstellingen van HORECA met betrekking tot voedselverspilling zijn vastgesteld - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q4. Er zijn bewustmakings- en voorlichtingscampagnes over voedselverspilling gevoerd - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q5. Er zijn partnerschappen aangegaan met gemeenten, andere lokale bedrijven, scholen, liefdadigheidsorganisaties, voedselbanken enz. om voedselverspilling tegen te gaan - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q6. Maatregelen ter voorkoming van voedselverspilling zijn geïmplementeerd - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q7. Er zijn maatregelen ter voorkoming van voedselafval geïmplementeerd - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q8. Bronreductiemaatregelen voor onvermijdelijk voedselafval zijn ingevoerd - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q9. Deelname aan gemeentelijke systemen voor gescheiden inzameling is van start gegaan - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q10. Het bijhouden en meten van voedselverspilling is ontwikkeld - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q11. Lokale beleidsmaatregelen met betrekking tot voedselverspilling worden bevorderd - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q12. Innovatiemaatregelen met betrekking tot voedselverspilling worden bevorderd - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q13. Er zijn samenwerkingsverbanden opgezet met naburige Horecabedrijven om voedselverspilling tegen te gaan - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q14. Monitoring, evaluatie en uitwisseling van informatie acties met betrekking tot voedselverspilling zijn toegepast - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)