ADVANCE

Nuttige linken

Alternatieve hulpmiddelen voor het berekenen van voedselverspilling.

Voedselverspillings calculators

Сross-gekoppelde projecten

REFRAME-CirculaR Economy strategy FRAMEwork for sustainable SMEs

Project Ref. №: 2020-1-EL01-KA202-078870
Programma: Erasmus+ 
Project website: https://reframe-project.eu/
Projectbeschrijving:
Klimaatverandering en vernietiging van de natuur vormen een bedreiging voor Europa en de wereld. Circulaire economie (CE) is geïdentificeerd als een van de belangrijkste prioriteiten die aandacht en acties vereist van alle organisaties, ongeacht hun grootte.

Het REFRAME-project heeft een CE-overgangskader gecreëerd speciaal voor kleine en middelgrote bedrijven in de bouw, productie en ambachtelijke industrie, om hen te helpen milieuvriendelijker te worden. Het biedt de werknemers en toekomstige werknemers vande KMO’s en micro-ondernemingen in de EU in de bouw en industrie praktische kennis over het implementeren van CE-overgang in hun bedrijf.

ReS-Food-Reducing Food Waste and Rescue Surplus Food Suppli

Project Ref. №: 2022-1-RS01-KA220-VET-000088446
Programma: Erasmus+ 
Project website: http://www.res-food.eu/
Projectbeschrijving:
Elk jaar wordt in de EU, van primaire productie tot consument, ongeveer 88 miljoen ton voedselafval geproduceerd, met negatieve gevolgen op economisch, sociaal en milieugebied. Het verminderen van voedselverliezen (zowel verpakt als onbewerkt) heeft een positieve invloed op het verbeteren van de grondstoffenefficiëntie, de duurzaamheid van de voedselproductie, het verminderen van de uitstoot van gassen en op de gezondheid van de Europese bevolking en zelfs de wereldbevolking. De algemene doelen van het Res-Food Project zijn het bieden van training en bewustwording aan alle actoren die betrokken zijn bij de voedselproductie tot voedselconsumptie om de vereiste vaardigheden te verwerven voor het beoordelen van voedselverlies en het ontwerpen van preventiemaatregelen voor voedselverlies, en om een brug te slaan tussen bedrijven uit de hele toeleveringsketensector die mogelijk voedselverlies veroorzaken en humanitaire organisaties.

Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools

Project Ref. №: 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399
Programma: Erasmus+ 
Project website: https://ai.horecaccess.eu
Projectbeschrijving:
De HoReCa (hotel, restaurant, catering) sector is een van de snelst groeiende sectoren in Europa.

HoReCa-bedrijven moeten “technologie-geletterd” worden om bepaalde processen te automatiseren; kennis te extraheren en om te zetten in bruikbare beslissingen.

Er is training nodig over verschillende dimensies van AI en hoe deze kunnen worden toegepast in de HoReCa-sector om echte problemen op te lossen. We richten ons hierbij niet op een formele training met een academisch tintje, maar zullen in plaats daarvan een training aanbieden in een taal die gemakkelijk te begrijpen is, waarbij alle onnodige complexiteit wordt verborgen en toch de verklaarbaarheidsaspecten worden behouden die essentieel zijn voor elke besluitvormer om vertrouwen op te bouwen in een beslissingsondersteunend systeem.

FOODRUS - Circular Solutions for Resilient Food Systems

Project Ref. №:  101000617 — FOODRUS
Programma: Erasmus+ 
Project website: https://www.foodrus.eu/
Projectbeschrijving:
FOODRUS werkt aan de aanpak van voedselverspilling en -verlies door veerkrachtige voedselsystemen te creëren in negen Europese regio’s. Om dit te bereiken zal het project 23 circulaire oplossingen testen door middel van verschillende vormen van gezamenlijke innovatie, waaronder: technologische (blockchain-oplossingen om voedselverliezen en -afval te beheren), sociale (educatief materiaal en citizen science-activiteiten om duurzame consumptiegewoonten te bevorderen), organisatorische (last mile-netwerken om lokale consumptie en donatie te stimuleren) en fiscale (nieuwe ‘Pay As You Throw’-regelingen).

Deze innovatieve oplossingen zullen alle actoren in lokale voedselsystemen, van boeren tot eindgebruikers en iedereen daartussenin, in staat stellen en erbij betrekken om een alliantie van meerdere actoren op te bouwen om voedselverlies en -verspilling aan te pakken.

SMEnergy

Project Ref. №: 2021-1-EL01-KA220-VET-000033118
Programma: Erasmus+ 
Project website: https://www.smenergy-project.eu/
Projectbeschrijving:
SMEnergy richt zich op eigenaren/managers/personeel van micro-ondernemingen en KMO’s en/of hun verantwoordelijken/beslissers voor het beheer van energiebronnen en/of milieumanagers.

Het doel is om hen te helpen zich te informeren over het beheer van de energievoetafdruk door gebruik te maken van moderne digitale hulpmiddelen en technologie.

Onderwijs over nul-voedselverspilling aan de generatie "Z" van Europese burgers - ZeeWaste4EU

Project Ref. №: 2021-1-HR01-KA220-HED-000023012
Programma: Erasmus+ 
Project website:  https://zeewaste4.eu/
Projectbeschrijving:
Het doel van het ZeeWaste4EU-project is om jongeren en het grote publiek bewust te maken van het belang van preventie en vermindering van voedselverspilling. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat jongeren tot 24 jaar een van de grootste producenten van voedselverspilling zijn. Daarom is het nodig om het gedrag van jongeren te voorspellen en te beïnvloeden, dat leidt tot meer productie van voedselafval, maar ook van gemeentelijk afval in het algemeen. Daarom is het hoofddoel van dit project het bepalen van de exacte hoeveelheid voedselverspilling geproduceerd door jonge Europeanen, het analyseren van de redenen achter voedselverspilling in Kroatië, Estland, Roemenië, Italië en Servië en het creëren van digitaal educatief materiaal met als doel hun gedrag met voedsel en voedselverspilling te veranderen.