ADVANCE

Bevordering van gemeentelijke
Circulaire Economie

Beoordeling van de huidige praktijken inzake voedselafvalbeheer in geselecteerde gemeenten en KMO's in de HORECA-sector.

Enkele van onze doelstellingen zijn:

Het beoordelen van de huidige praktijken op het gebied van voedselafvalbeheer in geselecteerde gemeenten en KMO’s in de HORECA-sector.

De resultaten van de beoordeling vergelijken met de beste praktijken op de relevante gebieden.

Een concrete reeks Circulariteitsindicatoren ontwikkelen die zullen worden gebruikt om zowel de huidige als de toekomstige beschrijving en monitoring van het beheer van voedselafval te beschrijven.

De kloof tussen de basisbeoordeling en de eisen van het actieplan voor de circulaire economie van de EU beoordelen aan de hand van de Circulariteitsindicatoren

Doel project

In het licht van de bovenstaande uitdagingen beoogt het project een strategische alliantie op het gebied van onderwijs, opleiding en bewustmaking tot stand te brengen tussen gemeenten en kleine en middelgrote ondernemingen met het oog op de verwezenlijking van de ambitieuze doelstelling inzake voedselverspilling, zodat beide partijen de omschakeling naar praktijken van de circulaire economie (met inbegrip van de doelstellingen van de EU-richtlijnen en de nationale wet- en regelgeving) soepel en doeltreffend kunnen doorvoeren en aldus kunnen bijdragen tot de bescherming van de volksgezondheid en het milieu, het scheppen van milieukansen en de verbetering van de levenskwaliteit van de EU-burgers.

De 5 resultaten van dit project

Basisevaluatie (PR1) van de huidige praktijken op het gebied van voedselafvalbeheer in gemeenten en KMO’s in de horeca – de basisevaluatie zal ook benchmarking met bestaande beste praktijken in de EU omvatten.

Gap Analysis-methodologie en -instrument (PR2) tussen de huidige en de, volgens de EU-doelstellingen, vereiste afvalbeheerpraktijken met betrekking tot voedselafval.

Ontwikkeling van een routekaart (PR3) – Ontwerp en ontwikkeling van een stapsgewijs methodologisch kader voor de uitvoering van de doelstellingen inzake voedselverspilling

ADVANCE-cursus (PR4) – Opstelling van opleidingsmateriaal dat is onderverdeeld in bepaalde leermodules voor afvalbeheer die zijn afgestemd op de behoeften van de doelgroep.

Open onderwijsbron (Open Education Resource – OER) – een onlineplatform (PR5), dat al het bovenstaande zal omvatten en interactief zal hosten.

Doelgroepen:

Gemeenten in EU
Milieudeskundigen – consultants
KMO’s (met name in de hotel-, restaurant- en cafésector)
KMO-verenigingen
Kamers van Koophandel

Partners ADVANCE