ADVANCE

RESULT PAGE

Q1. Učestalost analize sastava otpada od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q2. Broj postavljenih spremnika za odvojeno sakupljanje otpada - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q3. Postotak otpada od hrane u ukupnoj količini nabavljene hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q4. Postotak kupaca koji uzimaju kući spakirane nepojedene ostatke hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q5. Postotak ostataka hrane (prikladne za konzumaciju) koji se odlaže na odlagališta - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q6. Postotak ostataka hrane (prikladne za konzumaciju) koji se ponovno koristi, reciklira i obrađuje na bilo koji način - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q7. Postotak otpada od hrane (neprikladne za konzumaciju) koji se odlaže na odlagališta - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q8. Postotak otpada od hrane (neprikladne za konzumaciju) koji se ponovno koristi, reciklira i obrađuje na bilo koji način - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q9. Postotak otpada od hrane koji se sakuplja u odvojenim spremnicima - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q10. Postotak otpadnog ulja za kuhanje (uključujući ulje za prženje) koje se sakuplja u odvojenim spremnicima - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q11. Postotak otpadne ambalaže koji se sakuplja u odvojenim spremnicima - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q12. Interni tečajevi o gospodarenju otpadom od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)