ADVANCE

RESULT PAGE

Gap related to Action plan-based indicators

Q1. Identificirani su ključni dionici koji doprinose proizvodnji i upravljanju otpadom od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q2. Provedeno je opsežno istraživanje o količini i izvorima otpada od hrane u gradu/općini - GAP

You have made significant progress and are very close to achieving your target on (name of action…).

Q3. Postavljeni su vizija i ciljevi grada/općine povezani s otpadom od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q4. Provode se kampanje podizanja razine svijesti i edukacije povezane s otpadom od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q5. Uspostavljena su partnerstva s lokalnim tvrtkama, školama, dobrotvornim organizacijama i bankama hrane, itd. s ciljem rješavanja pitanja otpada o hrane- GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q6. Provode se mjere za sprječavanje nastanka otpada od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q7. Provode se programi ponovnog korištenja hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q8. Provode se mjere za smanjenje količine otpada na izvoru nastanka - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q9. Uspostavljeno je mjerenje odvojeno sakupljenih tokova otpada - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q10. Uspostavljeno je praćenje i mjerenje količine otpada od hrane- GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q11. Promiču se mjere lokalne politike u gospodarenju otpadom od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q12. Promiču se mjere za poticanje inovativnosti u gospodarenju otpadom od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q13. Uspostavljena je suradnja sa susjednim zajednicama s ciljem rješavanja pitanja otpada od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q14. Provode se aktivnosti praćenja, evaluacije i razmjene informacija povezanih s otpadom od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)