ADVANCE

REZULTATI

Gap related to Action plan-based indicators

Q1. Identificirani su ključni dionici koji doprinose proizvodnji i upravljanju otpadom od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q2. Provedeno je opsežno istraživanje o količini i izvorima otpada od hrane u tvrtki/obrtu - GAP

You have made significant progress and are very close to achieving your target on (name of action…).

Q3. Postavljeni su vizija i ciljevi tvrtke/obrta povezani s otpadom od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q4. Provode se kampanje podizanja razine svijesti i edukacije povezane s otpadom od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q5. Uspostavljena su partnerstva s lokalnom upravom, ostalim lokalnim poduzetnicima, školama, dobrotvornim organizacijama i bankama hrane s ciljem rješavanja pitanja otpada od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q6. Provode se mjere za sprječavanje nastanka otpada od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q7. Provode se programi ponovnog korištenja hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q8. Provode se mjere za smanjenje količine neizbježnog otpada od hrane na izvoru nastanka - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q9. Tvrtka/obrt sudjeluje u sustavu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q10. Uspostavljeno je praćenje i mjerenje količine otpada od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q11. Promiču se mjere lokalne politike gospodarenja otpadom od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q12. Promiču se inovativne mjere za gospodarenje otpadom od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q13. Uspostavljena je suradnja sa susjednim ugostiteljskim tvrtkama s ciljem rješavanja pitanja otpada od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q14. Provode se aktivnosti praćenja, evaluacije i razmjene informacija povezanih s otpadom od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)