ADVANCE

ADVANCE partneri

U ADVANCE projekt uključeno je 7 partnera iz 5 različitih zemalja, uključujući Grčku, Cipar, Belgiju, Hrvatsku i Srbiju

SIGMA BUSINESS NETWORK

(TOURNIS SYMVOULEFTIKI EE) je konzultantska tvrtka koja pruža usluge u područjima poslovnog upravljanja, upravljanja rizicima i usklađenosti, upravljanja incidentima i krizama, upravljanja kontinuitetom poslovanja, informacijske sigurnosti i upravljanja privatnošću. SIGMA koristi globalno uspostavljene metodologije i najbolje prakse prilagođene specifičnim poslovnim i operativnim posebnostima svakog klijenta (i projekta) a u skladu s međunarodnim i nacionalnim standardima, propisima i zakonodavstvu ili individualnim politikama korisnika. Sa sjedištem u Europskoj uniji, SIGMA isporučuje svoje visokovrijedne usluge i rješenja korporativnim i vladinim organizacijama u Europi, na Balkanu i Bliskom istoku, pokrivajući sve poslovne sektore kao što su banke, telekomunikacije, tehnološke tvrtke, farmaceutske tvrtke, energija, zdravstvo, osiguranje, burza, lutrija, maloprodaja, veleprodaja, automobilska industrija i dr.

9 KRYSTALLI Str. 14565 Agios Stefanos , Greece | 0030 210 2526321 | info@thesigmanet.com

EUGENE GLOBAL

Eugene Global Ltd je tvrtka osnovana 2010. godine, s vizijom razvoja i isporuke pouzdanih rješenja i visokokvalitetnih savjetodavnih usluga, pokrivajući potrebe u područjima poslovanja, operacija, upravljanja i informacijske tehnologije. Tvrtka ima sjedište u Limassolu na Cipru i pruža svoje usluge i rješenja u svim vrstama organizacija: privatnih i/ili javnih. Djeluju na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, a tipični klijenti uključuju tvrtke i organizacije svih veličina, od velikih korporacija do malih i srednjih poduzeća, na Cipru, u Europi i na Bliskom istoku. Eugene je konstantno fokusiran na stručnost, profesionalni razvoj i dobrobit svojih zaposlenika. Njihov tim je sastavljen od specijaliziranih i certificiranih profesionalaca i stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u svojim područjima. Njihovi menadžeri i stručnjaci imaju više od 20 godina iskustva u lokalnom i međunarodnom okruženju i koriste svoje iskustvo, vještine i stručnost za pružanje i izgradnju vrijednosti za svoje klijente.

5 Seychellon, 3067, Lemessos, Cyprus | 00357 96 33 1006 | info@eugeneglobal.eu

NTUA

NTUA (National Technical University of Athens) Nacionalno tehničko sveučilište u Ateni, osnovano 1836. godine, najstarija je i najprestižnija obrazovna institucija u Grčkoj u području tehnologije. NTUA zapošljava oko 400 ljudi kao akademsko osoblje, 400 znanstvenih suradnika i 550 administrativno-tehničkog osoblja. NTUA u projektu sudjeluje putem Škole za rudarsko-metalurški inženjering (SMME), točnije putem Laboratorija za rudarstvo i ekologiju (LMET), Odjela za rudarstvo. LMET nudi brojne dodiplomske i poslijediplomske studije koji se, između ostalog, odnose na upravljanje okolišem, upravljanje industrijskim i urbanim područjima, financijsku analizu, analizu troškova i koristi itd. LMET je bio uključen u više od 75 istraživačkih projekata financiranih od strane privatnog i javnog sektora, uključujući i istraživačke programe financirane od strane EK. Važan dio ovih istraživanja bio je iz područja gospodarenja otpadom, posebno industrijskog i opasnog otpada.

9 Iroon Polytechniou str Zografou Campus 15780 Zografou, Greece | 0030 210 7722214 | info@tminetech.metal.ntua.gr”

D-Waste

D-Waste je konzultantska tvrtka za okoliš specijalizirana u području gospodarenja otpadom i rješenja za gospodarenje otpadom od hrane. D-Waste čini globalni tim stručnjaka s više od 20 godina iskustva u gospodarenju otpadom. D-Waste je bio uključen u mnoge privatne i javne projekte kako u Grčkoj tako i u inozemstvu vezano za gospodarenje otpadom, prevenciju nastanka otpada, rješenja za gospodarenje otpadom od hrane, a također je sudjelovao u raznim inovativnim programima EU. D-Waste je radio u više od 20 zemalja širom svijeta, s različitim kulturnim posebnostima, ekonomskim i društvenim uvjetima, pružajući svojim klijentima prilagođene, pristupačne i visokokvalitetne usluge savjetovanja u gospodarenja otpadom. Misija D-Waste-a je učiniti savjetovanje o gospodarenju otpadom lako dostupnim i pristupačnim za sve one kojima je potrebno.


141B Acharnon str 10446 Athens, Greece | 0030 2108627598 | info@d-waste.com

Grad Zadar

Grad Zadar je jedinica lokalne samouprave, utvrđena Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Ima 200 zaposlenih i 13 administrativnih odjela i ureda. Administrativno područje Grada Zadra obuhvaća grad Zadar koji broji 70 779 stanovnika, uključujući četiri obližnja naselja i sedam otoka.

Područja nadležnosti Grada Zadra su: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, briga o djeci, socijalna skrb, primarna zdravstvena zaštita, odgoj i osnovno obrazovanje, kultura, tjelesna kultura i šport, zaštita potrošača, zaštita i unapređenje okoliša, protupožarna i civilna zaštita, promet, održavanje javnih cesta, izdavanje dokumenata prostornog uređenja i građenja te ostali poslovi sukladno posebnim zakonima.

Grad Zadar aktivan je sudionik na području transnacionalne i prekogranične suradnje s dugogodišnjom tradicijom suradnje s brojnim inozemnim jedinicama lokalne samouprave i međunarodnim organizacijama. Misija je odgovorno i učinkovito upravljanje javnim poslovima te transparentan rad gradske uprave u skladu s interesima i potrebama građana. Nadalje, Zadar je najveći grad i središte Zadarske županije te samim time ima i najveći utjecaj ne samo na svoje građane nego i na građane šire okolice.

Narodni trg 1, 23000 Zadar, Hrvatska | 00385 23 208 006 | eufondovi@grad-zadar.hr”

Horeca Partners

Horeca Partners je komercijalna organizacija specijalizirana za podršku u smislu podizanja kvalifikacija zaposlenika u industriji turizma i slobodnog vremena. Stručnjaci Horeca Partners-a pomažu tvrtkama i javnim tijelima u donošenju strateških odluka u smislu razvoja, procjene znanja, vještina i kompetencija njihovih zaposlenika. Najveća su organizacija u području turizma i savjetovanja u industriji slobodnog vremena u regiji Antwerpen. Njihovi klijenti su hoteli, gradovi i općine, pokrajine, restorani, wellness, objekti za iznajmljivanje, vinarije, itd. Također pružaju usluge općeg i strateškog upravljanja, operativnog i organizacijskog upravljanja, marketinga, upravljanja ljudskim resursima i izradom studija izvodljivosti. Imaju mnogo kontakata u belgijskom turističkom sektoru, u gotovo svim dijelovima turističke industrije kao i na razinama javne uprave. Horeca Partners pruža usluge savjetovanja u upravljanju projektima i kriznim situacijama individualnim i timskim pristupom kao i obukama u učionici. Razvili su i proveli mnoge tečajeve te imaju dobro razvijenu mrežu na sveučilištima i hotelskim školama u regiji Flandrije. Partnerstvom u ovom projektu, Horeca Partners pridonijeti će znanjem i iskustvom na međunarodnim projektima i iskustvom u radu s turističkim sektorom te vlasnicima malih i srednjih poduzeća.

Desguinlei 184 2018 Antwerp Belgium | 0032 (0)3 260 60 90 | info@horecapartners.be

Grad Novi Sad

Gradska uprava za zaštitu životne sredine u sklopu Grada Novog Sada obavlja poslove i nadležnosti sukladno odlukama i drugim općim aktima Gradskog vijeća i gradonačelnika, primjenom zakona i drugih propisa. Jedan od glavnih prioriteta Gradske uprave za zaštitu životne sredine je ozelenjavanje grada i poboljšanje kvaliteta života u Novom Sadu. Također, provodi poslove kontinuiranog nadzora i sustavnog praćenja stanja okoliša putem ovlaštenih stručnih organizacija (kvaliteta zraka, alergeni pelud u zraku, kakvoća površinskih voda, buka). Gradska uprava koordinira, potiče, pomaže i sudjeluje u realizaciji programa, projekata i aktivnosti koje provode znanstvene ustanove, komunalna i druga javna poduzeća u cilju postizanja što boljih rezultata za povećanje održivosti Grada u što kraćem roku. Edukacija i podizanje razine svijesti o zaštiti okoliša također su vrlo važan dio aktivnosti Gradske uprave. Poseban naglasak stavlja se na edukaciju svih generacija građana. Cilj je potaknuti ljude na odgovornost i djelovanje već danas kako bi sutra bilo bolje stanje u Novom Sadu. Obaveza primarnog odvajanja otpada utvrđena je Zakonom o upravljanju otpadom i predviđena Regionalnim planom upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i općine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas za razdoblje 2019-2028, a bit će razrađena Lokalnim planom upravljanja otpadom Grada Novog Sada za razdoblje 2021-2030. godine. Gradska uprava za zaštitu životne sredine prepoznaje važnost održivog razvoja te će nastaviti s aktivnostima kojima se naglašava važnost održivog razvoja i važnost njegove implementacije u sve aspekte života u Gradu.

10a Rumenacka, 21113 City of Novi Sad, Serbia. | 38121421109 | zivotnasredina@uprava.novisad.rs