ADVANCE

O ADVANCE projektu

O projektu i našim ciljevima

EU je fokusirana na rješavanje izazova povezanih s gospodarenjem otpadom, što uključuje trenutnu pozornost i brzo djelovanje u vidu prelaska s linearnog na kružno gospodarstvo, uz pomoć svih uključenih dionika (uključujući gradove/općine te mala i srednja poduzeća). Uspostavljen je okvir za gospodarenje otpadom koji služi kao osnova za razvoj održivog sustava gospodarenja otpadom, kako bi se mogli postići ciljevi za recikliranje u EU, budući da je trenutna stopa recikliranja samo 38%. Gradovi i općine u EU smatraju se glavnim akterima jer su zaduženi za gospodarenje otpadom (odvojeno prikupljanje, sortiranje i recikliranje). Ipak, na temelju DIREKTIVE (EU) 2018/851 – Europske direktive o otpadu – čini se da postoji velika praznina u znanju i obučenosti za postizanje određenih ciljeva.

Gradovi i općine su dužni ispuniti zahtjeve koji su postavljeni Direktivama EZ-a 2018/850 i 2018/851 i Akcijskom planom za kružno gospodarstvo, Europske komisije. Usklađenja s navedenim zahtjevima moguće je postići relevantnim pristupom izazovima cirkularne ekonomije, uključujući ponovnu upotrebu, recikliranje i oporabu uz istovremeno unaprijeđenje sustava odvojenog skupljanjna otpada. Otpad od hrane kritičan je čimbenik u urbanom ekosustavu i važan je dio cjelokupnog toka biološkog otpada. UN je postavio cilj za sve države članice da do 2030. godine smanje gubitke hrane duž proizvodnog i opskrbnog lanca i prepolove globalnu količinu otpada od hrane po glavi stanovnika na razini maloprodaje i potrošača. U tom smislu, ugostiteljski sektor (HoReCa – restorani, hoteli, kafići, itd.) također mora odigrati značajnu ulogu u pružanju održivih rješenja za smanjenje količine otpada od hrane. Današnji način prehrane vrlo je kompleksan po pitanju stvaranja otpada od hrane, stoga su potrebne velike promjene koje osobito uključuju suradnju između gradova/općina i ugostiteljskog sektora radi prelaska na sustav kružnog gospodarstva.

U sklopu ADVANCE projekta izradit će se Osnovna procjena trenutnog stanja gospodarenja otpadom od hrane u gradovima/općinama i malim i srednjim ugostiteljskom (HORECA) poduzećima, kao i usporedna analiza s najboljim praksama EU. Nadalje, izradit će se Metodologija i alat za analizu nedostataka, u koju će biti uključene relevantne prakse gospodarenja otpadom od hrane. Izraditi će se i Vodič koji će biti strukturiran kao metodološki okvir “korak po korak” za postizanje ciljeva u gospodarenju otpadom od hrane. Također će se izraditi ADVANCE tečaj koji će biti postavljen u obliku modula za učenje koji su prilagođeni pojedinim ciljnim skupinama. Naposljetku, kako bi se obuhvatili svi rezultati i edukativni sadržaji, postavit će se otvorena ADVANCE online platforma na kojoj će biti podijeljeni svi navedeni sadržaji..