ADVANCE

Unaprjeđenje kružnog
gospodarstva u gradovima i općinama

Analiza trenutnih praksi gospodarenja otpadom od hrane u odabranim gradovima te malim i srednjim poduzećima u ugostiteljskom sektoru (HORECA-hoteli, restorani, catering)

Neki od naših ciljeva su:

Analizirati trenutne prakse gospodarenja otpadom od hrane u odabranim gradovima te malim i srednjim poduzećima u ugostiteljskom sektoru

Usporediti rezultate navedene analize s najboljim praksama u predmetnom području

Razviti konkretan skup indikatora kružnog gospodarstva koji će se koristiti za opisivanje sadašnjeg i budućeg stanja – praćenje gospodarenja otpadom od hrane

Procijeniti jaz između procjene početnog stanja i zahtjeva koje postavlja EU Akcijski plan za kružno gospodarstvo, korištenjem indikatora kružne ekonomije

Cilj projekta

S obzirom na gore navedene izazove, cilj projekta je stvoriti stratešku platformu za edukaciju, obuku i podizanje svijesti radi postizanja ambicioznog cilja u gospodarenju otpadom od hrane, uspostavom suradnje između gradova/općina te malih i srednjih poduzeća kako bi obje strane mogle učinkovito izvršiti napredak u kružnom gospodarstvu (uključujući ciljeve EU direktiva, nacionalne zakone i propise) doprinoseći zaštiti javnog zdravlja i okoliša, stvaranju prilika za okoliš i poboljšanju kvalitete života građana EU.

5 rezultata projekta

Ocjena trenutnog stanja (PR1) gospodarenja otpadom od hrane u gradovima/općinama te malim i srednjim poduzećima HORECA sektora – uključujući usporedbu s postojećim najboljim praksama u EU

Metodologija i alat za ocjenu razlike (PR2) između trenutnog stanja gospodarenja otpadom od hrane i praksi traženih prema ciljevima EU

Izrada Vodiča (PR3) – razvoj postupnog “korak po korak”metodološkog okvira za postizanje ciljeva u gospodarenju otpadom od hrane

ADVANCE tečaj (PR4) – Izrada edukativnog materijala podijeljenog na module koji su prilagođeni potrebama ciljne skupine.

Otvorena platforma za edukaciju (OER) – internetska platforma (PR5), koja će interaktivno uključiti sve gore navedeno.

Ciljne skupine

EU gradovi/općine
 Stručnjaci u području zaštite okoliša-konzultanti
Mala i srednja poduzeća (posebice u ugostiteljskom sektoru: hoteli, restorani i kafići)
 Udruženja malih i srednjih poduzeća
Gospodarske komore

ADVANCE partneri