ADVANCE

Korisni linkovi

Preporučeni kalkulatori za izračun otpada od hrane

Kalkulatori otpada od hrane

Unakrsno povezani projekti

REFRAME-CirculaR Economy strategy FRAMEwork for sustainable SMEs (Okvir Strategije kružnog gospodarstva za održiva mala i srednja poduzeća)

Ref. br. projekta: 2020-1-EL01-KA202-078870
Program: Erasmus+ 
Web-stranica projekta: https://reframe-project.eu/
Opis projekta:
Klimatske promjene i uništavanje okoliša prijetnja su Europi i svijetu. Kružno gospodarstvo identificirano je kao jedan od ključnih prioriteta koji zahtijeva pozornost i djelovanje svih organizacija, bez obzira na njihovu veličinu.

Projekt REFRAME stvorio je okvir za prijelaz na kružno gospodarstvo za mala i srednja poduzeća u građevinarstvu, proizvodnji i obrtništvu, kako bi im pomogao da prilagode poslovanje na način prihvatljiv za okoliš. Pruža zaposlenicima europskih malih i srednjih te mikro poduzeća u građevinarstvu i proizvodnji praktično znanje o provedbi prijelaza na kružno gospodarstvo u njihovom poslovanju.

ReS-Food-Reducing Food Waste and Rescue Surplus Food Supplies (Smanjenje otpada od hrane i spašavanje viškova zaliha hrane)

Ref. br. projekta: 2022-1-RS01-KA220-VET-000088446
Program: Erasmus+ 
Web-stranica projekta: http://www.res-food.eu/
Opis projekta:
Svake godine u EU-u, od primarne proizvodnje do potrošača, nastane oko 88 milijuna tona otpada od hrane, što ima negativne ekonomske, društvene i ekološke učinke. Smanjenje gubitaka hrane (pakirane ili sirove) pozitivno se odražava na poboljšanje učinkovitosti iskorištavanja resursa, održivost proizvodnje hrane, smanjenje emisije plinova te na zdravlje europskog, pa i svjetskog stanovništva. Opći ciljevi projekta Res-Food su osigurati obuku i podizanje svijesti za sve aktere koji su uključeni od proizvodnje do konzumacije hrane, kako bi stekli potrebne vještine za procjenu gubitka hrane i osmišljavanje preventivnih mjera za njegovo sprječavanje, te povezati tvrtke iz cijelog opskrbnog lanca u kojima potencijalno dolazi do gubitaka hrane s humanitarnim organizacijama.

Omogućavanje malim i srednjim poduzećima u HoReCa sektoru učinkovito usvajanje znanja i alata umjetne inteligencije

Ref. br. projekta: 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399
Program: Erasmus+ 
Web-stranica projekta: https://ai.horecaccess.eu
Opis projekta:
HoReCa (hoteli, restorani, catering) sektor je jedan od najbrže rastućih sektora u Europi.

HoReCa tvrtke moraju postati “tehnološki pismene” kako bi automatizirale neke procese – potrebno je steći znanje i pretvoriti ga u djelotvorne odluke.

Potrebna je obuka o različitim dimenzijama umjetne inteligencije i o tome kako se one mogu primijeniti u HoReCa sektoru za rješavanje stvarnih problema. Ovdje nije fokus na formalnoj akademskoj obuci, već se umjesto toga nudi obuka na jeziku koji je lako razumljiv, bez nepotrebne složenost, uz zadržavanje askpekata koji su ključni za donositelje odluka kako bi se izgradilo povjerenje u sustav podrške odlučivanju.

FOODRUS - Kružna rješenja za otporne prehrambene sustave

Ref. br. projekta: 101000617 — FOODRUS
Program: Erasmus+
Web-stranica projekta: https://www.foodrus.eu/
Opis projekta:
FOODRUS radi na rješavanju gubitaka i otpada od hrane stvaranjem otpornih prehrambenih sustava u devet europskih regija. Kako bi se to postiglo, projekt će testirati 23 kružna rješenja kroz različite oblike suradničkih inovacija, uključujući: tehnološka (blockchain rješenja za upravljanje gubicima i otpadom od hrane), društvena (edukativni materijali i građanske znanstvene aktivnosti za promicanje održivih potrošačkih navika), organizacijska (mreže za poticanje lokalne potrošnje i donacija), i fiskalne (nove sheme ‘plati koliko bacaš’).

Ova će inovativna rješenja osnažiti i uključiti sve aktere u lokalnim prehrambenim sustavima, od poljoprivrednika do krajnjih potrošača i sve između, kako bi se izgradio savez s više dionika koji će se uhvatiti u koštac s izazovom gubitka i otpada od hrane.

SMEnergy

Ref. br. projekta: 2021-1-EL01-KA220-VET-000033118
Program: Erasmus+ 
Web-stranica projekta: https://www.smenergy-project.eu/
Opis projekta:
SMEnergy je usmjeren na vlasnike/menadžere/osoblje malih i srednjih poduzeća i/ili njihove odgovorne/donositelje odluka za upravljanje izvorima energije i/ili upravitelje okolišem.

Njegov je cilj pomoći im da se obrazuju o upravljanju energetskim otiskom, korištenjem modernih digitalnih alata i tehnologije.

Edukacija "Z" generacije europskih građana o nultoj stopi otpada od hrane - ZeeWaste4EU

Ref. br. projekta: 2021-1-HR01-KA220-HED-000023012
Program: Erasmus+ 
Web-stranica projekta: https://zeewaste4.eu/
Opis projekta:
Cilj projekta ZeeWaste4EU je poticanje i stvaranje svijesti kod mladih i šire javnosti o važnosti prevencije i smanjenja bacanja hrane. Dosadašnja istraživanja pokazala su da su mladi do 24 godine jedni od najvećih proizvođača otpada od hrane. Iz tog razloga potrebno je predvidjeti i utjecati na ponašanje mladih koje dovodi do povećanog stvaranja otpada od hrane, ali i komunalnog otpada općenito. Stoga je glavni cilj ovog projekta utvrditi točnu količinu otpada od hrane koju proizvode mladi Europljani, analizirati razloge bacanja hrane u Hrvatskoj, Estoniji, Rumunjskoj, Italiji i Srbiji te izraditi digitalni obrazovni materijal u svrhu promjene njihova ponašanja prema hrani i otpadu od hrane.