ADVANCE

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Προτεινόμενοι μετρητές από διάφορες υπηρεσίες για τον υπολογισμό της σπατάλης τροφίμων

Μετρητές Σπατάλης Τροφίμων

Έργα διασυνδεδεμένα

“Το πλαίσιο της Στρογγυλής Οικονομίας REFRAME για βιώσιμες ΜΜΕ”

Αναφορά Έργου №: 2020-1-EL01-KA202-078870
Πρόγραμμα: Erasmus+
Ιστοσελίδα Έργου: https://reframe-project.eu/
Περιγραφή Έργου:
Η κλιματική αλλαγή και η καταστροφή του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για την Ευρώπη και τον κόσμο. Η κυκλική οικονομία έχει αναγνωριστεί ως μία από τις βασικές προτεραιότητες που απαιτεί προσοχή και δράσεις για όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Το έργο REFRAME δημιούργησε ένα πλαίσιο μετάβασης CE ειδικά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον κατασκευαστικό, μεταποιητικό και βιοτεχνικό κλάδο, για να τις βοηθήσει να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Παρέχει στις κατασκευαστικές και μεταποιητικές ΜΜΕ της ΕΕ και στους υπαλλήλους των πολύ μικρών επιχειρήσεων και στους μελλοντικούς εργαζομένους πρακτικές γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή της μετάβασης στην κυκλική οικονομία στην επιχείρησή τους.

ReS-Food-Μείωση της σπατάλης τροφίμων και διάσωση πλεονασματικών προμηθειών τροφίμων

Αναφορά Έργου №: 2022-1-RS01-KA220-VET-000088446
Πρόγραμμα: Erasmus+ 
Ιστοσελίδα Έργου: http://www.res-food.eu/
Περιγραφή Έργου:
Κάθε χρόνο στην ΕΕ, από την πρωτογενή παραγωγή έως τον καταναλωτή, παράγονται περίπου 88 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων τροφίμων, με οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρνητικές επιπτώσεις. Η μείωση των απωλειών τροφίμων (είτε συσκευασμένων είτε ωμών) αντικατοπτρίζεται θετικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, της βιωσιμότητας της παραγωγής τροφίμων, στη μείωση των εκπομπών αερίων και στην υγεία του ευρωπαϊκού ακόμη και του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι γενικοί στόχοι του έργου Res-Food είναι να παρέχει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από την παραγωγή τροφίμων έως την κατανάλωση τροφίμων, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για την αξιολόγηση και το σχεδιασμό μέτρων πρόληψης για την απώλεια τροφίμων και να γεφυρώσουν εταιρείες από όλο τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας που δυνητικά δημιουργούν απώλεια τροφίμων με ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Διευκόλυνση των ΜΜΕ στον τομέα HoReCa για την αποτελεσματική απόκτηση γνώσεων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης

Αναφορά Έργου №: 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399
Πρόγραμμα: Erasmus+ 
Ιστοσελίδα Έργου: https://ai.horecaccess.eu
Περιγραφή Έργου:
Ο τομέας HoReCa (ξενοδοχεία, εστιατόρια, τροφοδοσία) είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στην Ευρώπη.

Οι επιχειρήσεις HoReCa πρέπει να γίνουν «τεχνολογικά μορφωμένες» για να αυτοματοποιήσουν ορισμένες διαδικασίες. Αποσπάστε τη γνώση και μετατρέψτε τη σε αποφάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν.

Απαιτείται εκπαίδευση σε διάφορες διαστάσεις της τεχνητής νοημοσύνης και πώς μπορούν να εφαρμοστούν στον τομέα HoReCa για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Δεν εστιάζουμε σε μια επίσημη κατάρτιση ακαδημαϊκού επιπέδου, αλλά αντ ‘αυτού θα προσφέρουμε μια εκπαίδευση σε μια γλώσσα που είναι εύκολα κατανοητή, χωρίς περιττή πολυπλοκότητα, διατηρώντας ωστόσο τις πτυχές επεξήγησης που είναι ζωτικής σημασίας για κάθε υπεύθυνο λήψης αποφάσεων να χτίσει εμπιστοσύνη σε ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων.

FOODRUS - Κυκλικές λύσεις για ανθεκτικά συστήματα τροφίμων

Αναφορά Έργου №: 101000617 — FOODRUS
Πρόγραμμα: Erasmus+ 
Ιστοσελίδα Έργου: https://www.foodrus.eu/
Περιγραφή Έργου:
Το FOODRUS εργάζεται για την αντιμετώπιση της σπατάλης και των απωλειών τροφίμων δημιουργώντας ανθεκτικά συστήματα τροφίμων σε εννέα ευρωπαϊκές περιφέρειες. Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο θα δοκιμάσει 23 κυκλικές λύσεις μέσω ποικίλων μορφών συνεργατικής καινοτομίας, όπως: τεχνολογικές (λύσεις blockchain για τη διαχείριση της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων), κοινωνικές (εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες επιστήμης των πολιτών για την προώθηση βιώσιμων καταναλωτικών συνηθειών), οργανωτικές (δίκτυα τελευταίου μιλίου για την προώθηση της τοπικής κατανάλωσης και δωρεάς) και φορολογικές (νέα συστήματα «Pay As You Throw»).

Αυτές οι καινοτόμες λύσεις θα ενδυναμώσουν και θα εμπλέξουν όλους τους παράγοντες στα τοπικά συστήματα τροφίμων, από τους γεωργούς έως τους τελικούς καταναλωτές και όλους τους ενδιάμεσους, για τη δημιουργία μιας συμμαχίας πολλαπλών παραγόντων για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων.

SMEnergy

Αναφορά Έργου №: 2021-1-EL01-KA220-VET-000033118
Πρόγραμμα: Erasmus+ 
Ιστοσελίδα Έργου: https://www.smenergy-project.eu/
Περιγραφή Έργου:
Το SMEnergy απευθύνεται στους ιδιοκτήτες/διευθυντές/προσωπικό των πολύ μικρών επιχειρήσεων των ΜΜΕ και/ή στους υπεύθυνους/υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση ενεργειακών πηγών και/ή τους περιβαλλοντικούς διαχειριστές.

Στόχος του είναι να τους βοηθήσει να εκπαιδευτούν στη Διαχείριση του Ενεργειακού Αποτυπώματος, αξιοποιώντας ψηφιακά σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες.

Εκπαίδευση μηδενικής σπατάλης τροφίμων της γενιάς "Z" των Ευρωπαίων πολιτών - ZeeWaste4EU

Αναφορά Έργου №: 2021-1-HR01-KA220-HED-000023012
Πρόγραμμα: Erasmus+ 
Ιστοσελίδα Έργου: https://zeewaste4.eu/
Περιγραφή Έργου:
Στόχος του έργου ZeeWaste4EU είναι να τονώσει και να ευαισθητοποιήσει τους νέους και το ευρύ κοινό σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και της μείωσης της σπατάλης τροφίμων. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι νέοι έως 24 ετών είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς απορριμμάτων τροφίμων. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί και να επηρεαστεί η συμπεριφορά των νέων, η οποία οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή απορριμμάτων τροφίμων, αλλά και αστικών αποβλήτων γενικότερα. Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι να προσδιοριστεί η ακριβής ποσότητα απορριμμάτων τροφίμων που παράγονται από νέους Ευρωπαίους, να αναλυθούν οι λόγοι πίσω από τη σπατάλη τροφίμων στην Κροατία, την Εσθονία, τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Σερβία και να δημιουργηθεί ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό με σκοπό την αλλαγή της συμπεριφοράς τους με τα τρόφιμα και τα απόβλητα τροφίμων.