ADVANCE

Εταίροι του ADVANCE:

Το έργο ADVANCE αποτελείται από 7 εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Κύπρου, του Βελγίου, της Κροατίας και της Σερβίας.

SIGMA BUSINESS NETWORK

(TOURNIS SΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ EE) είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που καλύπτει βασικές επιχειρήσεις και ένας από τους συνεργάτες μας που δραστηριοποιείται στους τομείς της Επιχειρηματικής Ανθεκτικότητας, της Διακυβέρνησης, της Διαχείρισης Κινδύνων και Συμμόρφωσης, της Διαχείρισης Περιστατικών και Κρίσεων, της Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, της Ασφάλειας Πληροφοριών και της Διαχείρισης Απορρήτου.

Η SIGMA χρησιμοποιεί παγκοσμίως καθιερωμένες Μεθοδολογίες και Βέλτιστες Πρακτικές, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες επιχειρηματικές & επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες κάθε Πελάτη (και Έργου) και ανταποκρινόμενες στην πλειονότητα των διεθνών & εθνικών προτύπων, κανονισμών και νομοθεσιών ή στις πολιτικές των μεμονωμένων πελατών.

Με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, η SIGMA παρέχει τις υψηλής αξίας υπηρεσίες και λύσεις της σε Εταιρικούς και Κυβερνητικούς Οργανισμούς στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, καλύπτοντας όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και κλάδους, όπως Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογικές εταιρείες, Φαρμακευτικές εταιρείες, Ενέργεια, Υγεία, Ασφάλειες, Χρηματιστήρια, Λαχεία, Λιανικό εμπόριο, Χονδρικό εμπόριο, Αυτοκινητοβιομηχανίες κ.λπ.

9 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 14565 Άγιος Στέφανος , Ελλάδα | 0030 210 2526321 | info@thesigmanet.com

EUGENE GLOBAL

Η E.G. Eugene Global Ltd είναι μια επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2010, με όραμα να αναπτύσσει και να παρέχει αξιόπιστες λύσεις, να παρέχει υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάρτιση, καλύπτοντας ανάγκες στους τομείς των επιχειρήσεων, των λειτουργιών, της διακυβέρνησης και της τεχνολογίας πληροφοριών. Η εταιρεία εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου και παρέχει τις υπηρεσίες και τις λύσεις της σε όλους τους τύπους οργανισμών, είτε πρόκειται για ιδιωτικούς ή/και δημόσιους.

Δραστηριοποιούμαστε σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και στους τυπικούς πελάτες μας περιλαμβάνονται εταιρείες και οργανισμοί όλων των μεγεθών, από μεγάλες εταιρείες μέχρι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην Κύπρο, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Η Eugene εστιάζει συνεχώς στην αξία, την επαγγελματική ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων της. Η ομάδα μας περιλαμβάνει εξειδικευμένους και πιστοποιημένους επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες, με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς τους.

Όλα τα στελέχη και οι ανώτεροι εμπειρογνώμονες μας έχουν πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα σε τοπικό και διεθνές περιβάλλον και αξιοποιούν το υπόβαθρο, τις κοινωνικές δεξιότητες και την ωριμότητά τους για να παρέχουν και να δημιουργούν αξία για τους πελάτες μας.

5 Σεϋχέλλον, 3067, Λεμεσός, Κύπρος | 00357 96 33 1006 | info@eugeneglobal.eu

NTUA

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που ιδρύθηκε το 1836, είναι το παλαιότερο και πιο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας στον τομέα της τεχνολογίας. Το ΕΜΠ απασχολεί περίπου 400 άτομα ως ακαδημαϊκό προσωπικό, 400 επιστημονικούς συνεργάτες και 550 άτομα διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.

Το ΕΜΠ συμμετέχει μέσω της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών (ΣΜΜΕ), και πιο συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Μεταλλευτικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (LMET) από το Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων. Το LMET προσφέρει έναν αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την περιβαλλοντική διαχείριση, τη βιομηχανική και αστική διαχείριση, καθώς και την ανάλυση χρηματοοικονομικών και κόστους-οφέλους, κ.λπ.

Το LMET έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 75 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, μαζί με ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της ερευνητικής προσπάθειας αφορά τον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά τα βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα.

Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15780 Ζωγράφου, Ελλάδα | 0030 210 7722214 | info@tminetech.metal.ntua.gr

D-Waste

Η D-Waste είναι μια εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων που ειδικεύεται στη διαχείριση αποβλήτων και σε λύσεις για τα απόβλητα τροφίμων. Η D-Waste αποτελεί μια παγκόσμια ομάδα εμπειρογνωμόνων, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση αποβλήτων.

Η D-Waste έχει συμμετάσχει σε πολλά ιδιωτικά και δημόσια έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, την πρόληψη και τις λύσεις διαχείρισης αποβλήτων τροφίμων, ενώ έχει συμμετάσχει και σε διάφορα καινοτόμα προγράμματα της ΕΕ. Η D-Waste έχει εργαστεί σε περισσότερες από 20 χώρες, με διαφορετικές πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, παρέχοντας πλήρως εξατομικευμένες, προσιτές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων για την υποστήριξη των πελατών της σε όλο τον κόσμο.

Η φιλοσοφία και η προσέγγιση της D-Waste είναι να καταστήσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων εύκολα προσβάσιμες και προσιτές για όλους όσους τις χρειάζονται.

Οδός Αχαρνών 141Β 10446 Αθήνα, Ελλάδα | 0030 2108627598 | info@d-waste.com

City of Zadar

Η City of Zadar είναι μια μονάδα τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία καθορίζεται από τον νόμο περί τοπικής αυτοδιοίκησης και διοίκησης και τον νόμο περί εδαφών των νομών, πόλεων και δήμων στη Δημοκρατία της Κροατίας. Έχει 200 υπαλλήλους και 13 διοικητικές υπηρεσίες και γραφεία. Η διοικητική περιοχή του Δήμου του Ζαντάρ περιλαμβάνει την πόλη του Ζαντάρ, που αριθμεί περίπου 75 χιλιάδες κατοίκους, τέσσερις κοντινούς οικισμούς και επτά νησιά.

Τα πεδία αρμοδιότητας, τα οποία υπόκεινται στη δικαιοδοσία αυτής της τοπικής δημόσιας αρχής, είναι τα εξής: διευθέτηση των συνοικιών της πόλης και της κατοικίας, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, δημοτική οικονομία, παιδική μέριμνα, κοινωνική πρόνοια, πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πολιτισμός, σωματική αγωγή και αθλητισμός, προστασία των καταναλωτών, προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, πυροπροστασία και πολιτική προστασία, κυκλοφορία στην περιοχή του, συντήρηση των δημόσιων δρόμων, κατασκευές, ενεργειακή απόδοση, έκδοση εγγράφων φυσικού σχεδιασμού και κατασκευής και άλλες εργασίες σύμφωνα με ειδικούς νόμους. Η City of Zadar συμμετέχει ενεργά στον τομέα της διακρατικής και διασυνοριακής συνεργασίας με μακρά παράδοση συνεργασίας με πολυάριθμες ξένες τοπικές κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς. Αποστολή της είναι η υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων καθώς και η διαφανής εργασία της δημοτικής αρχής σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολιτών της. Επιπλέον, το Ζαντάρ είναι η μεγαλύτερη πόλη και το κέντρο της κομητείας του Ζαντάρ και, ως εκ τούτου, έχει τη μεγαλύτερη επιρροή όχι μόνο στους πολίτες του αλλά και στους πολίτες της γύρω περιοχής.

Narodni trg 1, 23000 Zadar, Κροατία | 00385 23 208 006 | eufondovi@grad-zadar.hr

Horeca Partners

Η Horeca Partners είναι ένας εμπορικός οργανισμός που ειδικεύεται στην υποστήριξη οργανισμών όσον αφορά την αύξηση των προσόντων της ατομικής ή ομαδικής καθοδήγησης. Οι ειδικοί μας βοηθούν τις εν λόγω εταιρείες και τους δημόσιους φορείς στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων όσον αφορά την ανάπτυξη, την επιμόρφωση και την αξιολόγηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του προσωπικού τους.

Η Horeca Partners είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στον τομέα της παροχής συμβουλών στον κλάδο του τουρισμού και της αναψυχής στην περιοχή της Αμβέρσας.

Οι πελάτες μας είναι ξενοδοχεία, πόλεις και δήμοι, επαρχίες, εστιατόρια, μονάδες ευεξίας, ξενοδοχεία b&b, οινοποιεία κ.λπ. Στο χαρτοφυλάκιό μας υποστηρίζουμε επίσης: γενική και στρατηγική διαχείριση, επιχειρησιακή και οργανωτική διαχείριση, μάρκετινγκ, ανθρώπινους πόρους και μελέτες σκοπιμότητας. Διαθέτουμε πολλές επαφές στον βελγικό τουριστικό τομέα, σχεδόν σε κάθε τομέα της τουριστικής βιομηχανίας και σε πολλά κυβερνητικά επίπεδα. Η Horeca Partners παρέχει υπηρεσίες τόσο με τη μορφή ατομικής ή ομαδικής προπόνησης, εκπαίδευσης σε αίθουσα διδασκαλίας, διαχείρισης έργων και διαχείρισης κρίσεων.

Έχουμε αναπτύξει και διδάξει πολλά προγράμματα κατάρτισης και διαθέτουμε ένα καλό δίκτυο σε πανεπιστήμια και ξενοδοχειακές σχολές στην περιοχή της Φλάνδρας.

Η Horeca Partners θα προσθέσει στη σύμπραξη την τεχνογνωσία της βιομηχανίας και την εμπειρία της με διεθνή έργα και με διευθυντές τουριστικών επιχειρήσεων / ιδιοκτήτες ΜΜΕ, σε συνδυασμό με την εντατική εκπαιδευτική της τεχνογνωσία.

Desguinlei 184 2018 Αμβέρσα Βέλγιο | 0032 (0)3 260 60 90 | info@horecapartners.be

Πόλη του Novi Sad

Η Δημοτική Διοίκηση για την Προστασία του Περιβάλλοντος ασκεί τις δραστηριότητες και τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις αποφάσεις και άλλες γενικές πράξεις της Δημοτικής Συνέλευσης, του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου εφαρμόζοντας νόμους και άλλους κανονισμούς. Μία από τις κύριες προτεραιότητες της Δημοτικής Διοίκησης για την Προστασία του Περιβάλλοντος είναι η αποκατάσταση του πρασίνου στην πόλη μας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Νόβι Σαντ. Η Δημοτική Διοίκηση Προστασίας Περιβάλλοντος εκτελεί δραστηριότητες που σχετίζονται με τον συνεχή έλεγχο και τη συστηματική παρακολούθηση του περιβάλλοντος, μέσω εξουσιοδοτημένων επαγγελματικών οργανισμών ( ποιότητα αέρα, αερομεταφερόμενη αλλεργιογόνος γύρη, ποιότητα νερού (επιφανειακά ύδατα), περιβαλλοντικός θόρυβος).

Η διοίκηση της πόλης συντονίζει, ενθαρρύνει, βοηθά και συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων, έργων και δράσεων που υλοποιούνται από επιστημονικούς φορείς, δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα που εφαρμόζονται σε βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα και να αυξηθεί η βιωσιμότητα της πόλης.

Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν πολύ σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της διοίκησης του Δήμου.

Η ομάδα μας ασχολείται με περιβαλλοντικά θέματα εκπαιδεύοντας όλες τις γενιές των πολιτών. Στόχος είναι να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να είναι υπεύθυνοι και να αναλάβουν δράση σήμερα, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση της πόλης αύριο. Η υποχρέωση πρωτογενούς διαχωρισμού καθορίζεται από το νόμο για τη διαχείριση των αποβλήτων και προβλέπεται από το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για την πόλη Novi Sad και τους δήμους Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin και Vrbas για την περίοδο 2019-2028, και θα αναπτυχθεί μέσω του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων για την πόλη Novi Sad, για την περίοδο 2021-2030.

Η διοίκηση της πόλης για την προστασία του περιβάλλοντος έχει αναγνωρίσει τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και θα συνεχίσει με δραστηριότητες που τονίζουν τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και τη σημασία της εφαρμογής της σε όλες τις πτυχές της ζωής στην πόλη.

110a Rumenacka, 21113 City of Novi Sad, Σερβία. | 38121421109 | zivotnasredina@uprava.novisad.rs